Arkeologi

Ansökan stängd

Årets undersökning består av en husgrund som sannolikt är från medeltiden. Vi förväntar oss att finna rester av aktiviteter i form av eldstäder, matlagning mm. 

Kurstyp: Sommar/helg/veckokurs

Studietakt: 100%

Längd: OBS! Kurslängd 6 dagar

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Kostnader: Pris inklusive logi: 5 990 kr Pris exklusive logi: 3 740 kr

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Ja

Kurstid: 9 aug 2021 - 14 aug 2021

Kontakt:
Michael Dahlin och Kenneth Alexandersson

Telefon:
E-post:
arkeologen@telia.com


Fler kurser inom: Kultur , Arkeologi

Vimmerbyområdet är känt för sina storslagna fornlämningsmiljöer. Runt om i landskapet finns långt över 1000 gravar från sten-, brons- och järnålder.

Idag har vi en förhållandevis god bild om miljöernas ålder och utbredning. I denna kurs blir du som deltagare en aktiv del i framtagandet av denna nya kunskap.

Platsen för denna undersökning består av en husgrund och vi tror att den kan innehålla spår från medeltiden (1050-1520 e.Kr.). Vi förväntar oss att finna rester efter de som bodde i huset.  Det kan vara rester efter föremål av metall, och keramik.

Deltagare i denna grävning kommer att delta i undersökningen av en husgrund, som sannolikt utgör resterna efter en prästgård.

Kursansvarig: Arkeolog Michael Dahlin & Kenneth Alexandersson

Antikvariskt ansvariga: Samarbetet mellan Vimmerby folkhögskola, Michael Dahlin Arkeologi & Kulturlandskap och Museiarkeologi Sydost har visat sig vara mycket givande och tillsammans bedriver vi sedan sju år tillbaka forskning om områdets forntid. Här ges kursdeltagarna möjlighet att aktivt delta i denna forskning genom denna arkeologiska undersökning.