Funktionsnedsättning i det nutida samhället - distans

Grimslövs folkhögskola


Ansökan stängd
Kursen inriktas på funktionsnedsättning i ett nutida samhälle vilket skiljer sig från de förutsättningar som fanns bara 20 år tillbaka i tiden och är skapad för dig som vill höja din kompetens.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
1 obligatorisk träff
6 obligatoriska nätträffar
12 frivilliga nätträffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 termin

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Personligt brev och formella ansökningshandlingar

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 19 aug 2019 - 29 maj 2020

Plats för kursen: Den studerande läser på distans. En fysisk träff.

Kontakt:
Pia Hammargren

Telefon: 0470 - 223 40
E-post:
pia.hammargren@distanskursen.se

Välkommen att söka till höstterminen 2019!
Löpande antagning!

Kursen vänder sig både till personer som själva har någon funktionsnedsättning samt personer som är yrkesverksamma inom området. Du som söker är kanske anhörig, arbetar på en myndighet, driver projekt, går i företagsplaner eller är personlig assistent. Entreprenörskap och nytänk genomsyrar allt och därför kan den vara intressant för dig som bedriver företagande i någon form alternativt projektverksamhet, är också lämplig som fortbildning för dig som redan är yrkesverksam. Bredden passar även dig som arbetar inom äldrevård och hemtjänst eller med integration, jämställdhets- och jämlikhetsfrågor.

Under kursen tillämpas lika metoder där alla deltagare delar med sig till gruppen. Vidare kommer också vissa arbeten och uppgifter ske tillsammans i mindre grupp där man samverkar med varandra för att lösa uppgiften.

Kursen bygger på teman/ämnen i en viss ordning under 2-3 veckor med överlappning. Vissa områden/förhållningssätt löper som en röd tråd genom hela kursen.

Kursinnehåll

Terminologi och begreppsförklaring

Omvärldsbevakning

Framtiden, trender och nyheter

Inspiration, förebilder och goda exempel

Att bedriva idé- och utvecklingsarbete

Resurser runt om i samhället

Nya organisationsformer, arbetssätt och metoder

Informationshantering

Samhällets strukturer och organisering

Företagande och entreprenörskap

Tillgänglighet i vardagen

Lagar, regler och rättigheter

Ny teknik, nya sätt att kommunicera

 

Mer information: www.distanskursen.se

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
I allmänhet får du som studerande en bredare förståelse och insikt inom området funktionsnedsättning. Specifikt blir du uppdaterad på ny teknik, resurser som finns hos olika aktörer i samhället, nya sätt att arbeta på, goda exempel och intressanta projektverksamheter, förebilder inom området. Du blir alltså uppdaterad, får inspiration, omvärldskunskap och bredare allmänbildning. Utöver det kommer du att få lära känna och nätverka med andra intressanta personer både i och utanför studerandegruppen.