Hälsa / Friskvård – hälsoutvecklare, massageterapeut och PT (EGY)

Grimslövs folkhögskola


Ansökan stängd

Kursen passar dig som vill arbeta med hälsoutveckling för individ och grupp, på arbetsplatsen eller fritidssektorn. Även du som vill hitta dig själv och utveckla din egen hälsokompetens finner din plats i denna kurs. Vi ger en helhetssyn på människan utifrån ett fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt perspektiv.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år 3 terminer

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: 3 år gymnasieutbildning. 1 års arbetslivserfarenhet eller motsvarande.

Kostnader: Internatstuderande, för en period på 4 veckor: • Logi 2 400 kr inklusive Internet • Kost 3 140 kr. Externatstuderande, lunch och fika under en period på 4 veckor: • 1 708 kr, inklusive kost vid samkväm, jul och påsk.Samt månadssparande totalt 19 500 kr.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 17 aug 2020 - 4 jun 2021

Kontakt:
Peter Widén

Telefon: 0470 76 37 04
E-post:
peter.widen@kronoberg.se

Balans mellan kropp och själ

Livsstilscoachning
Kursen Hälsa / Friskvård vänder sig till dig som vill arbeta som diplomerad hälsoutvecklare med kompetens inom livsstilscoachning. Utbildningen är även till för dig som vill skaffa en grundutbildning för att studera vidare inom hälsoområdet och till dig som bara vill utveckla dig själv.

Hälso- och friskvårdspedagogik
Här ryms teman som hälsoläget i samhället, hälsans bestämningsfaktorer och hälsofrämjande arbete på olika arenor. Vi kopplar samman hälsoutveckling på individ- och gruppnivå med olika hälsopedagogiska metoder. Arbetsmiljö och hälsa behandlas i en egen delkurs.

Humanbiologi
Du kommer att studera kroppens anatomi och fysiologi, vilket sedan tillämpas i kurser som träningslära,  motionsmetodik och massage.

Miljö- och friluftsmetodik
Samspelet mellan vår hälsa, vårt ekologiska tänkande och den omgivande miljön tas upp i en kortare kurs. Friluftsliv utövas under en period på hösten, vintern och våren.


Mat och hälsa
Utöver grundläggande näringslära innehåller denna kurs mat och matvanor kopplat till hälsa, miljö, träning, skiftarbete, traditioner och trender. Vi lär oss om matens ursprung och innehåll, kostregistrering, lagar mat tillsammans och gör studiebesök.


Mental hälsa
I kursen Mental hälsa ingår bl.a. psykologins grunder, gruppsykologi och konflikthantering. Du får dessutom en fördjupning i samtalsträning, stresshantering, mental träning och olika avspänningstekniker.

Kommunikation
Vi går igenom kommunikationens grunder och varvar genomgående teori och praktik. Du kommer öva på att kommunicera både skriftligt och muntligt, göra presentationer, samtala och lyssna.

Massageterapeut
Efter grundkursen i massage ges en intensivkurs under termin 3. Denna specialkurs genomförs i Medicinskt Kursforums regi. Här varvas teori, praktik och egen mottagning.  I direkt anslutning till utbildningen genomför Branschrådet Svensk Massage en certifiering för alla deltagare som vill bli certifierade.

Personlig tränare
Under termin 3 ges även kursen till personlig tränare. Den hålls av Eleiko och leder  till en internationell certifiering som  PT. Mycket praktik och möjlighet att coacha egna klienter.

Arbetsmetodik
Vi ger en helhetssyn på människan utifrån ett fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt perspektiv. Föreläsningar och praktiska övningar varvas med grupparbeten, enskilda arbeten, ledarskapsövningar, studiebesök och exkursioner. Tillsammans med dina kurskamrater utformar och genomför du också temadagar för olika grupper i samhället.


Specialkurser
I utbildningen ingår flera specialkurser. Alla är obligatoriska och ingår som en del av läsåret. Hit räknas hälsoprofilbedömning(HPB), massörutbildning, personlig tränare, hjärt-lungräddning (HLR), en veckas vinterfjällutbildning, två veckors praktik inom ett område du själv väljer samt projektarbete.

Välkommen att söka till läsåret 2020-2021!

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter utbildningen har du gedigen yrkesutbildning med möjlighet att arbeta som diplomerad hälsoutvecklare med kompetens inom livsstilscoaching. Du kan också bli certifierad massageterapeut enligt Branschrådet Svensk Massage, och/eller kan du få en internationell licensiering som personlig tränare (PT).

Länk till kursen på skolans webbplats
http://grimslovsfolkhogskola.se/halsa