Hälsa / Friskvård – hälsoutvecklare, massageterapeut och PT (EGY)

Ansökan stängd

Hälsa / Friskvård – hälsoutvecklare, massageterapeut och PT (EGY)

Grimslövs folkhögskola

Ansökan stängd
Hälsoutveckling, livsstilscoachning och personlig utveckling. Helhetssyn på hälsa ur ett fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt perspektiv. Branschcertifiering i massage och personlig tränare.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år 3 terminer

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: 3 år gymnasieutbildning. 1 års arbetslivserfarenhet eller motsvarande.

Kostnader: Internatstuderande, för en period på 4 veckor: • Kost 3 140 och logi 2 400 kr. Externatstuderande, lunch och fika under en period på 4 veckor: • 1 708 kr, inklusive kost vid samkväm, jul och påsk. Samt månadssparande totalt 24 500 kr.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 23 aug 2021 - 3 jun 2022

Kontakt:
Peter Widén

Telefon: 0470 /763704
E-post:
peter.widen@kronoberg.se


Välkommen att söka till läsåret 2021-2022! 

Balans mellan kropp och själ

 Livsstilscoachning

Kursen Hälsa / Friskvård vänder sig till dig som vill arbeta som diplomerad hälsoutvecklare med kompetens inom livsstilscoachning. Utbildningen är även till för dig som vill skaffa en grundutbildning för att studera vidare inom hälsoområdet och till dig som bara vill utveckla dig själv.

 Hälso- och friskvårdspedagogik

Här ryms teman som hälsoläget i samhället, hälsans bestämningsfaktorer och hälsofrämjande arbete på olika arenor. Vi kopplar samman hälsoutveckling på individ- och gruppnivå med olika hälsopedagogiska metoder. Arbetsmiljö och hälsa behandlas i en egen delkurs.

Humanbiologi

Du kommer att studera kroppens anatomi och fysiologi, vilket sedan tillämpas i kurser som träningslära,  motionsmetodik och massage.

 Miljö- och friluftsmetodik

Samspelet mellan vår hälsa, vårt ekologiska tänkande och den omgivande miljön tas upp i en kortare kurs. Friluftsliv utövas under en period på hösten, vintern och våren.

Mat och hälsa

Utöver grundläggande näringslära innehåller denna kurs mat och matvanor kopplat till hälsa, miljö, träning, skiftarbete, traditioner och trender. Vi lär oss om matens ursprung och innehåll, kostregistrering, lagar mat tillsammans och gör studiebesök.

Psykosocial hälsa

I kursen ingår bl.a. etik, självledarskap, grupputveckling och konflikthantering. Du får dessutom en fördjupning i samtalsträning, coachning och stresshantering,

 Kommunikation

Vi går igenom kommunikationens grunder och varvar genomgående teori och praktik. Du kommer öva på att kommunicera både skriftligt och muntligt, göra presentationer, samtala och lyssna.

 Massageterapeut

Efter grundkursen i massage ges en intensivkurs under termin 3. Denna specialkurs genomförs i Bergqvists regi. Här varvas teori, praktik och egen mottagning. I direkt anslutning till utbildningen genomförs en certifiering för alla deltagare som vill bli certifierade.

 Personlig tränare

Under termin 3 ges även kursen till personlig tränare. Den hålls av Eleiko och leder till en internationell licensiering som PT. Mycket praktik och möjlighet att coacha egna klienter.

 Arbetsmetodik

Vi ger en helhetssyn på människan utifrån ett fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt perspektiv. Föreläsningar och praktiska övningar varvas med grupparbeten, enskilda arbeten, ledarskapsövningar, studiebesök och exkursioner. Tillsammans med dina kurskamrater utformar och genomför du också temadagar för olika grupper i samhället.

 Specialkurser

I utbildningen ingår flera specialkurser. Alla är obligatoriska och ingår som en del av läsåret. Hit räknas hälsoprofilbedömning (HPB), massörutbildning, personlig tränare, hjärt-lungräddning (HLR), en veckas vinterfjällutbildning, två veckors praktik inom ett område du själv väljer samt projektarbete.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Certifierad massageterapeut, certifierad testledare och hälsoprofilbedömare, livsstilscoachning, personlig tränare och vägledare i stresshantering.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.grimslovsfolkhogskola.se/halsa/halsa-friskvard/