Befriande bibelläsning(2)

S:t Sigfrids folkhögskola


Ansök nu
"Vad är det ni går här och talar med varandra om?" Befriande bibelläsning - för fördjupning och förändring

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 10%

Längd: 1 år HT 19: 22 aug, 12 sep, 7 nov, 5 dec. VT 2020: 23 jan, 13 feb, 26 mars, 7 maj

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Kostnader: 660:- per termin för kost(fm- kaffe, lunch, em- kaffe), serviceavgift 230:- samt kopieringsavgift 120:-. Sammanlagt blir det 1350:- per termin. Möjlighet att sova över finns till en kostnad av 250:- per natt. Frukost ingår.

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Ja

Kurstid: 22 aug 2019 - 7 maj 2020

Kontakt:
Åse Aronsson

Telefon:
E-post:
ase.aronsson@sigfrid.se

Befriande bibelläsning

PÅ vilket sätt kan bibeltexterna hjälpa oss att tolka våra liv och vårt samhälle dag? Hur kan Bibeln bli ett redskap i ett förändringsarbete, både vad gäller våra egna liv och i arbetet för en rättvisare värld? Vad händer när vi låter våra frågor och våra livssituationer gå i dialog med tusenåriga texter? Hur kan vi knuta samman liv, värld och tr0?

En kurs för dig som längtar efter fördjupning och förändring. Vi träffas en torsdag i månaden mellan kl. 10 och 16, med start i september

Kurstider:

Kursstart den 6 september

HT                        VT

6/9                      24/1

4/10                    14/2

8/11                    11/4

6/12                    16/5

Sista anmälan 20 augusti 2018

Kursledare

Katarina Hedqvist, stiftsadjunkt

Arne Johansson, katekumenatsutbildare

Åse Aronsson, lärare på S:t Sigfrids folkhögskola

 

Länk till kursen på skolans webbplats
https://sigfrid.se/utbildningar-kurser/befriandebibel/