Allmän kurs - Människan och Naturen

Ansökan stängd

Allmän kurs - Människan och Naturen

S:t Sigfrids folkhögskola

Ansökan stängd
Kursen vänder sig till dig som har studerat mindre än ett år på folkhögskola, gymnasieskola eller Komvux tidigare. Kursen är profilerad mot natur, miljö och hälsa.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: mindre än 1 år gymn/fhsk, intervju, referensperson

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 16 aug 2021 - 8 jun 2022

Kontakt:
Mimmi Lind

Telefon:
E-post:
diakon@sigfrid.se


Natur, miljö och hälsa

Undervisningen är profilerad mot ämnen som naturkunskap och hälsa och sker delvis genom utflykter och studiebesök.

Den studerande får insikter i ett naturvetenskapligt tankesätt och dess tillämpningar. Kursen berör frågor om ekologi, hållbar utveckling och samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället.

Den studerande får grundläggande kunskap om cellen, genetik och genteknik. I ämnet livsåskådning ges inblick i etiska frågor kring livet och skapelsen. Vidare ingår ämnet fysiologi där den studerande får lärdom om människokroppen samt ämnet idrott och hälsa med betoning på friluftsliv, samarbete och personlig utveckling. Viss del av undervisningen bedrivs utomhus. 

Behörigheter du kan få med dig från Allmän kurs – Natur:

Svenska eller Svenska som andraspråk 1, engelska 5, matematik 1och 2, Naturkunskap 1b.
Vid studieplaneringen utgår vi från dina förkunskaper.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://sigfrid.se/utbildningar-kurser/allman-kurs/