Barn- och ungdomsledare

Ansök nu

En distanskurs på ett år med träffar på S:t Sigfrids folkhögskola. Kursen vänder sig till dig som har erfarenhet av barn- och ungdomsarbete i församling, som anställd eller som ideell ledare. Om du saknar sådan erfarenhet kan kursen kombineras med Kyrkans grundkurs.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 9 sep 2021 - 20 maj 2022

Kontakt:
Mimmi Lind

Telefon: 0470-724088
E-post:
diakon@sigfrid.se


Kursupplägg

Kursen är upplagd som en ettårig distanskurs på deltid. Det innebär att kursen går att kombinera med arbete eller andra studier. Studierna sker i huvudsak på hemorten. Du har kontakt med handledaren och övriga kursdeltagare via Google classroom..

Den grundläggande undervisningen sker vid gemensamma samlingar på skolan vid fem tillfällen per termin (två dagar per gång). Denna del av undervisningen är gemensam för alla. Mellan samlingarna arbetar de studerande med olika förberedelse- och inlämningsuppgifter. Mellan samlingarna har deltagaren kontakt med handledarna och lärarna via Google classroom. I kursen ingår också att genomföra ett utvecklingsarbete i en församling. Detta resulterar i en rapport som presenteras för de andra deltagarna vid sista samlingen

Preliminärt schema för träffarna på skolan finns nedan. Dessa äger rum torsdag – fredag (om inget annat anges).

Torsdagens undervisning pågår kl 10-19. Kl 17.00 är det kvällsmat, sedan samtalsgrupp och kl 19.00 är det mässa i kapellet med efterföljande fika. Fredagens undervisning pågår kl 8.30-15.00. Morgonbön kl 8.15.

Ämnen och innehåll

Undervisningen utgår från församlingens grundläggande uppgift undervisning – gudstjänst – diakoni och mission.

  • Undervisning – församlingspedagogik, olika pedagogiska metoder, termins- och lektionsplanering. Att arbeta med barn och ungdomar både i gruppverksamhet och i gudstjänster.
  • Bibel – grundläggande kunskap om bibelns berättelser, bibeltolkning och metoder för att läsa och förstå bibelns berättelser, läsa ett evangelium.
  • Ledarskap – att leda grupper, det egna ledarskapet och om ideellt medarbetarskap. Församlingsutveckling.
  • Gudstjänst – gudstjänstens delar, dop- och nattvardssyn, olika typer av gudstjänster och andakter, gudstjänstens utformning för olika åldrar.
  • Diakoni – att möta människor i utsatthet och med funktionsvariationer. Församlingens omvärld, tystnadsplikt och sekretess, anmälningsplikt.
  • Mission – kommunikation, ekumenik, skolkyrka.