Grundkurs i återbruk

Kursen passar dig som är kritisk till dagens byggande och blir nyfiken av frågan: Hur påverkar mitt val av boende globala resurser, samhällsutveckling, ekonomi och hälsa?

Kursen vänder sig till dig som under ett år vill:

  • Praktiskt lära dig att bygga ett litet hem.
  • Få självförtroende att börja bygga & kunskapen att göra ekologiska, hållbara och resursmedvetna val i ditt eget husprojekt.

Distanskurs med 8 träffar, 2 mars till 13 december 2020.

Under grundkursen lär ni er de moment som behövs för att bygga ett stabilt, tätt och hållbart hus. Vi bygger stommar, klär dem med panel och tak och sätter in fönster och dörrar.

Vilka material vi arbetar med är beroende av tillgången till återvunnet material. Vi arbetar främst med trä och med ett speciellt fokus på mobilt boende.

Målet är att bygga små flyttbara bostadshus. Ni kommer också att utföra invändig byggnation och isolering av befintliga småhus, som tidigare kursdeltagare byggt. Arbetet på plats görs i team.

Syftet är att stödja och möjliggöra ett kritiskt förhållningssätt till samhälleliga system och kulturella normer som präglar våra personliga val och uppmuntra en blick av samband. Det gör vi genom att fördjupa oss både praktiskt och personligt i frågor om resursmedvetet levnadssätt, ekologiskt och hållbart boende och husbyggande med återanvända & ekologiska material. Vi kommer att titta på husbyggande utifrån ekonomi, teknik, formgivning, klimat, energi, hälsa, leverne, omställning och samhällsförändring.

Samarbete och teambaserat lärande – vi lär av varandra och tillsammans. Vi bygger hus ihop och därför är samarbete och ledarskap viktiga delar i kursen.

Action learning –  Vi tror vi lär oss allra mest när vi varvar praktiskt görande med reflektion.

Misstagens pedagogik – Vi vill ge plats att våga testa, misslyckas och pröva oss fram.

Integrerande – Vi vill hjälpa deltagare att integrera insikter och ny kunskap i sitt liv.

Läs mer och ansök på: https://sigfrid.se/utbildningar-kurser/aterbruk/

Alla nyheter