• Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1 år
 • Ansök senast:
  Löpande
 • Kurstyp:
  Profilkurs

Välkommen till ett spännande, personlighetsutvecklande och Polisförberedande Folkhögskoleår! 

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Gymnasial behörighet inkl särskilda behörigheter för vidare studier på Polisutbildningen

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 14 aug 2023 - 14 jun 2024

Kostnader: Avgiftsfri

Kontakt: Mathilda Moser

Telefon: 073-0579611

E-post:
mathilda.moser@vaxjofolkhogskola.se

Polisförberedande utbildning. Nu kan du ansöka till Höstterminen 2023!

Välkommen till ett spännande, personlighetsutvecklande och polisförberedande folkhögskoleår! I samarbete med Polismyndigheten och Polisutbildningen vid Linnéuniversitetet ger vi dig inblick i myndighetens arbete och polisutbildningens innehåll för att du ska vara förberedd till vidare arbete eller studier. Vi varvar teori med praktik under ett fartfyllt och innehållsrikt år.

Nästa kursstart: 14 augusti 2023. Kursslut:14 juni 2024. 

Praktisk information:

Utbildningsanordnare: Ädelfors folkhögskola

Kurstyp: Särskild

Längd: 1 år

Studietakt: Heltid, närundervisning

CSN-berättigad: Ja

Antagningskrav: Gymnasial behörighet inklusive särskilda behörigheter för vidare studier på Polisutbildningen.

Terminskostnad: Avgiftsfri.

Litteraturlista delas före kursstart.  Kurslitteratur bekostas på egen hand.

Internat: Finns ej på skolan, kan däremot erbjudas på Grimslövs folkhögskola.

Utbildningens mål och syfte
Polisförberedande utbildning har som mål att under ett år förbereda dig teoretiskt, fysiskt, mentalt och praktiskt inför antagning till Polisutbilsningen eller för vidare arbete eller studier.

Syftet är att du ska få stärka dina förmågor utifrån dina egna förutsättningar och behov. Kanske har du ansökt till Polisutbildnigen och vet vilka förmågor du önskar förbättra? Kanske har du ett stort intresse för människor, samhället och rättsväsendet och önskar, i grupp med likasinnade, studera denna personlighetsutvecklande utbildning under ett år?

Vi välkomnar alla sökande som har god empatisk förmåga, är flexibel, trygg och har gymnasial behörighet. Det är meriterande om du kan flera språk, gärna utomeuropeiska.

Utbildningens innehåll
Utbildningen är upplagd i tematiska delkurser (1–4) som inleds med en polisiär introduktionskurs och avslutas med en gemensam avslutande kursuppgift i juni. Stor vikt läggs vid fysisk och mental träning, studiebesök, föreläsningar, figurantövningar och inblick i polisens och polisutbildningens arbete. Utbildningen syftar även till att stärka deltagarens skriftliga förmåga vad gäller främst yrkessvenska och akademiskt skrivande.

De fyra delkurserna är:
Kriminologi – Deltagaren får inblick i varför brott begås, orsakerna som leder till brott och strategier som kan förebygga framtida brott.

Demokrati, etik & moral – Vi arbetar med polisens etiska ansvar i förhållande till den makt de har. Deltagaren får utveckla sitt resonemang kring hur Polisen får och bör agera i förhållande till etik och moral samt studerar hur den svenska demokratin fungerar och är uppbyggd.

Juridik – Deltagaren får bekanta sig med polislagen och utveckla förståelse för det svenska rättsväsendet, rättskedjan och Polisens befogenheter och ansvar där inom.

Samsjuklighet – Deltagaren får djupare förståelse för hur Polisen arbetar mot/med psykisk ohälsa, missbruksproblematik, bemötandestrategier m.m.

Hur arbetar vi?
Du kommer att bli indelad i en basgrupp för att utveckla samarbetsförmågan och ta dig an uppgifter och moment med dina kurskamrater.

Redovisningsformer varierar mellan egna presentationer, seminarier, rollspel och case. Syftet med olika redovisningsformer är att du ska få träna dina kommunikationsstrategier och kommunikativa förmågor.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://www.vaxjofolkhogskola.se/vara-kurser/polisforberedande-utbildning/

Fler kurser inom: Polisförberedande

Grimslövs och Ädelfors folkhögskola, filial Växjö

Växjö folkhögskola är gemensam folkhögskolefilial mellan Grimslövs folkhögskola och Ädelfors folkhögskola.

Läs mer om skolan

Postadress:
Grimslövs och Ädelfors folkhögskola, filial Växjö
Ljungadalsgatan 2D
35246 Växjö

Telefon: 073-0579611
E-post: mathilda.moser@vaxjofolkhogskola.se
Webbadress: https://www.vaxjofolkhogskola.se/