Inblick i Svenska kyrkan - distans

Älvsby folkhögskola


Ansök nu

Inblick är en grundutbildning speciellt framtagen för anställda och ideella i Svenska kyrkan samt andra intresserade. Kursen ger dig Inblick i Svenska kyrkan, dess tro, liv och tradition.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
3 obligatoriska träffar
2 obligatoriska nätträffar

Studietakt: 50%

Längd:

Ansök senast: 16 nov 2020

Lediga platser: Ja

Kostnader: 400 kronor per kurstillfälle (inklusive mat)

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Ja

Kurstid: 1 dec 2020 - 10 feb 2021

Kontakt:
Inger Nilsson

Telefon: 070-316 82 78
E-post:
inger.nilsson@afhs.nu

OBS!
Ansök senast 16 nov 2020

Målet är att du ska få ökad kunskap och tillfälle till reflektion för att kunna känna dig mer hemma i Svenska kyrkan.
Kursen innehåller olika föreläsningar, en öppenhet för frågor och samtal, delande av tankar och erfarenheter, gudstjänstbesök och distansstudier.
Detta är en modifierad distanskurs vilket innebär att den består av två delar – dels tre gemensamma kurstillfällen på plats i Älvsbyn, dels distansstudieuppgifter mellan träffarna samt före första träffen.
De gemensamma träffarna är förlagda till Älvsby folkhögskola och består av tre kurstillfällen.

Datum och tider:
Distansstudieuppgifter, (skickas via mail före kurstillfälle ett)
Kurstillfälle ett: 1-2 december 2020.
Distansstudieuppgifter
Kurstillfälle två: 14-15 januari 2021.
Distansstudieuppgifter
Kurstillfälle tre: 9-10 februari 2021.

Tider för alla kurstillfällen:
Dag ett, start kl 12.00 med lunch, slut ca 21.00.
Dag två, start kl 08.00 slut, kl 12.00 med lunch.