Känns körkortsterorin svår? Älvsby folkhögskola har en terminslång utbildning för dej som behöver extra tid och hjälp med körkortsteorin gällande B-körkort (personbil). Att få ett körkort är för många en av de viktigaste nycklarna för att få ett arbete och underlätta vardagen.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 terminer, 20 tim/vecka

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Inga särskilda

Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri. Serviceavgift tillkommer.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 24 aug 2020 - 11 jun 2021

Kontakt:
Leine Norén

Telefon: 070-320 16 61
E-post:
leine.noren@afhs.nu

Grunden för denna del av utbildningen är att du klarar den praktiska körningen men behöver extra stöd för att bli godkänd i teoriprovet.

Körkortsteorin innefattar teorilektioner med körskollärare samt lektioner med handledare där man går igenom och samtalar runt kapitlen i boken. 
Datorn används som ett naturligt hjälpmedel och speciellt utformade dataprogram finns att tillgå.
Kursen innehåller också skolgemensamma aktiviteter som friluftsdagar, friskvård och tematiska studier.
Det är möjligt att kombinera körkortsteori med andra ämnen. Du kan alltså läsa in enskilda ämnen på grundskole- eller gymnasienivå.
Körlektioner bekostas själva av eleverna.


Kursmål:
Att stötta och hjälpa de som har svårt att klara av teoridelen för B-körkort (personbil).


Upplägg:
Teoridelen läggs upp på en termin. Erfarenhet har dock visat att det ibland inte räcker med en termin och om så är fallet kommer dessa elever att ha förtur vid eventuell påföljande kurs