Kommunikatörsutbildning med fokus på skrivande journalistik för dig som brinner för samhällsfrågor, har ett genuint intresse för människor med sann vetgirighet i botten och värnar om demokratin.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
5 obligatoriska träffar

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Grundläggande behörighet för högskolestudier. Du har ett starkt samhällsintresse och ett genuint intresse för människor, du har mycket god svenska och några års arbetslivserfarenhet. Vi genomför intervjuer vid antagningen fysisk eller via digital teknik.

Kostnader: Serviceavgift: 2.400 kr per läsår för visst läromedel och digitalt material. Under träffarna ingår tre frukostar, tre luncher och en middag.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 2 sep 2019 - 5 jun 2020

Kontakt:
Minna Paananen

Telefon: 070-666 16 20
E-post:
minna.paananen@kalixfolkhogskola.se

Mediebranschen har ändrats de senaste åren, därför har vi också anpassat vår högt aktade journalistutbildning till framtidens mediala värld. Utbildningen till digital kommunikatör är för dig som brinner för samhällsfrågor, har ett genuint intresse för människor med sann vetgirighet i botten. Du har ett starkt eget driv och vill kunna nå ut med budskap i olika typer av medier och du värnar självklart om demokratin.

Deltagaren ska förutom att, i folkbildningens anda, ha utvecklats på ett personligt plan även få med sig följande kunskaper för att kunna arbeta i en framtida medievärld:

 • Journalistiskt skrivande: berättande, argumentation, innehåll, språk
 • Kunskap om frilans, företagande och att jobba som konsult
 • Att filma och redigera med hjälp av en mobil
 • Intervjuteknik
 • Att skriva och publicera i olika sociala medier
 • Medieanalys  
 • Content marketing
 • Offentlighetsprincipen
 • Källkritik & etik
 • Grundkurs i foto och fotoredigering
 • Manusskrivande för text och rörlig bild
 • Fältstudier och praktik
 • Podd


Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
o Journalistiskt skrivande. språkriktighet och innehåll i olika texttyper, både i regelrätta texttyper som artiklar, reportage osv. formulera sig i olika sociala medier. o analyserar olika medier och dess innehåll. Vad funkar var och varför? o Content marketing, det vill säga att strategiskt skapa och distribuera värdefullt, attraktivt och relevant material för en specifik målgrupp o Kunskap om frilansbranschen, att jobba som egen företagare/konsult i en framtida medievärld. o Att filma och redigera med hjälp av en mobil. o Manusskrivande för texter och rörligt bildmaterial. o Intervjuteknik i olika kontexter o Offentlighetsprincipen. Som journalist/kommunikatör är det oerhört viktigt att veta vilken information som faktiskt är offentlig. Vad är exempelvis en allmän handling? Detta är avgörande för att kunna nosa rätt på en hel del nyheter. o Grundkurs i foto och fotoredigering. Många journalister/kommunikatörer idag hanterar inte bara det skrivna ordet utan sköter även foto/fotoredigering kopplat till sina alster. Därför behöver du kunna ha grundläggande kunskaper i området. o Källkritik och etiska avgörande har blivit allt viktigare i en värld där vi är omgivna av s.k. ”Fake news”. Varför är det så viktigt att vi undersöker källornas riktighet och hur gör vi det så att vi verkligen kan se skillnaden mellan sant och falskt i text och bild? o Fältstudier och praktik är avgörande för att du ska få insyn i olika verksamheter och därför är vår målsättning att du ska få pröva olika former under din utbildning. Vi kommer därför att lägga fokus mot både digital kommunikatör på företag, kommuner och andra myndigheter men ocks

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.kalixfolkhogskola.se/digital-kommunikator/