Film och serieproduktion - distans

Ansökan stängd

Film och serieproduktion - distans

Kalix folkhögskola

Ansökan stängd

En utbildning för dig som brinner för film och tv-serier, att berätta en story och att arbeta med olika effekter med hjälp av rörligt bildmaterial. Utbildningen är en grundläggande filmutbildning!

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Träffar:
6 obligatoriska träffar

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Utbildningen är eftergymnasial och kräver 3-årigt gymnasium eller motsvarande. Du kan samarbeta med andra och att du själv anser att lärande bäst sker i grupp. Du behöver också snabbt kunna anpassa dig efter nya förutsättningar och i nya konstellationer.

Kostnader: Serviceavgift 5000 kr

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 16 aug 2021 - 3 jun 2022

Kontakt:
Anders Durvall

Telefon: 070-190 15 62
E-post:
anders.durvall@kalixfolkhogskola.se


Fler kurser inom: Filmkurser / TV-kurser , TV , Filmproduktion

Målet med utbildningen hos oss är att ge en bred grundläggande teoretisk kunskap och praktisk kännedom om yrkesroller och arbetssätt inom produktion av dramatiserad långfilm och TV-serier. Utbildningen är upplagd i ett antal veckor på plats i Kalix där vi mestadels arbetar praktiskt i workshopform och resterande tid bedrivs som fjärrstudier där du under utbildningen också praktiserar hos produktionsbolag eller teknikuthyrningsbolag för att nå nödvändiga förkunskaper i praktiskt produktionsarbete, olika yrkesroller och den teknik som används. Denna modell möjliggör också att du jämsides med utbildningen får möjlighet att skapa dig goda kontakter i den bransch som du senare kommer att jobba inom.  Eftersom utbildningen till stor del läses som fjärrstudier kan du vara bosatt var som helst i landet, däremot behöver du närvara vid de träffar som äger rum på skolan några gånger per år. Du behöver också befinna dig på en plats där du har möjlighet att få praktik.  Utbildningen är yrkesförberedande och ger efter genomgången utbildning nödvändiga kunskaper för att arbeta som assistent i film och serieproduktion inom respektive yrkesfunktion.

Utbildningen innehåller följande delar:

 • Gruppdynamik och teamwork
 • Manuskript, dramaturgi och manusnedbrytning
 • Produktionsplanering och budgetering
 • Förproduktion
 • Bildberättande
 • Foto, El, Ljus, Ljud
 • Scenografi och rekvisita
 • Platsrek och inspelningsmiljöer
 • Redigering och ljudefterbearbetning
 • Kunskap om olika yrkesfunktioner
 • Terminologi och fackspråk
 • Praktik
 • Avtalsvillkor och arbetarskydd för branschen