Skriv eller illustrera bilderbok

Kursen riktar sig till illustratörer och skribenter med intresse av att skapa bilderböcker. I det gemensamma spåret går vi igenom grunderna för skapandet av bilderböcker. Därefter delar vi upp deltagarna inom spåren författare och illustratörer, för att sedan avsluta med ett projekt där ni gemensamt i par arbetar fram ett upplägg för en bilderbok. Innan vi slutligen knyter ihop säcken, blickar tillbaka och siktar framåt.

Målet med kursen är att hitta glädjen i skapandet för barn och att få inspiration för det framtida bilderboksskapandet i folkbildningens anda. Det innebär att du börjar där du är idag och utvecklas framåt i gemenskap med andra kreatörer och våra pedagoger, som har stor erfarenhet från och ett brinnande intresse för barnboksbranschen.

Utbildningstid och studieformer

Heltidsstudier i 15 veckor.

Distansstudier med en obligatorisk fysisk träff i Kalix 13-14 september (heldagar samt kvällsundervisning 13/9).

Resterande möten och workshops sker via videomöten på Zoom och via vår plattform Google Classroom. Vissa fasta lektionstider kommer att förekomma, mer info om dessa senare.

Antagningskriterier

Gemensamt spår

 • Datorvana 
 • Disciplin och möjlighet till distansstudier via dator och fungerande nätverk 
 • Vilja att utvecklas som illustratör eller skribent
 • Personligt brev där du berättar varför du vill gå kursen, vad du gjort tidigare och hur den kan hjälpa dig i din framtida utveckling.

Arbetsprov för författarspåret: 

 • Tre valfria kortare texter, varav en riktad till barn

Arbetsprov för illustratörspåret:

 • Tre skisser
 • Två färdiga alster med valfri teknik, gärna den du känner dig mest bekväm med

Innehåll

Gemensamt spår

 • Att ge och få konstruktiv feedback
 • Läsning och analys av inspirerande bilderböcker
 • Bilderböcker som gör skillnad
 • Vem är din publik?
 • Tips för publicering och utgivning 
 • Samspel mellan kreatörer och förlag
 • Ikonotext
 • Gemensamt projekt illustratör och författare

Spår författare

 • Komma igång med skrivandet
 • Hitta din stil
 • Skriva för barn
 • Synopsis och planering av skrivprocessen

Spår illustratör

 • Komma igång med tecknandet
 • Hitta din stil
 • Bilduppbyggnad och disposition
 • Inspiration av olika tekniker

Kurslitteratur och kostnader

Själva undervisningen är avgiftsfri. Vi tar ut en serviceavgift på 700 kronor för visst läromedel, vissa träffmåltider och digitalt material. Avgifter för resa, boende och eventuell kurslitteratur tillkommer.

I kursavgiften ingår frukost och lunch under träffen. 

Resor och eventuell logi i samband med träff tillkommer. I Kalix är du välkommen att boka boende på vårt eget fina, nyrenoverade vandrarhem. Varje rum har egen WC och dusch.

Lärare

Lärarna har stor egen erfarenhet av att skriva och illustrera – samt att få sina verk publicerade. Titta gärna här:

Intyg

Efter avslutad och godkänd utbildning erhåller du ett kursintyg. För att bli godkänd på utbildningen krävs att du:

 • deltagit aktivt på träffen i Kalix och våra digitala möten
 • genomfört och fått godkänt på teoretiska och praktiska uppgifter

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Kontakta CSN direkt för mer information. CSN:s hemsida.

Kontakt

Frågor författarspåret: Minna Paananen | minna.paananen@kalixfolkhogskola.se | 070 666 1620
Frågor illustratörspåret: Erika Palovaara | erika.palovaara@kalixfolkhogskola.se | 076-190 16 83

För frågor om intyg, ansökan och administrativtinfo@kalixfolkhogskola.se

Ansökan

Ansökan är öppen 1 januari – 15 april. Här kan du se tips när du söker.

För att ansöka, klicka på denna länk.