Allmän kurs på gymnasienivå med svetsinriktning, 1 år (40 veckor) OBS! Kursen är inställd.

Malmfältens folkhögskola


Ansökan stängd

OBS! KURSEN  ÄR INSTÄLLD, STARTAR INTE HT-20.

På allmän kurs med svetsinriktning studerar du för gymnasiebehörighet samtidigt som du genomför en grundläggande svetsutbildning. En utbildning för dig som behöver göra klart gymnasiet och vill kunna söka arbete som svetsare inom industrisektorn!

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Antagning till 16 platser. Klar med grundskola dvs. godkända betyg genom Slutbetyg eller Avgångsbetyg från grundskola eller motsvarande studier. OBS! För att vi ska behandla din ansökan SKALL du i samband med din ansökan bifoga tidigare betyg.

Kostnader: Serviceavgift 1500kr. I serviceavgiften ingår lån av kurslitteratur, iPad, skyddsutrustning/material vid svets samt elevförsäkring under verksamhetsförlagd tid. Kurs startar vid tillräckligt antal sökande. Om kurs tvingas ställas in meddelas det 10/8-20

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 24 aug 2020 - 11 jun 2021

Kontakt:
Malmfältens folkhögskola

Telefon: 0980-675 00
E-post:
malmfaltens@kiruna.fhsk.se

Allmän kurs på gymnasienivå med svetsinriktning, 1 år (40 veckor)

OBS! KURSEN ÄR INSTÄLLD, STARTAR INTE HT-20

 

allmän kurs med svetsinriktning kommer du under läsåret ägna halva tiden av dina studier till svetsrelaterade ämnen. Övrig tid läser du behörighetsgivande ämnen på minst halvtid för gymnasiebehörighet. Ämnesval för behörighet planeras individuellt i samråd med skolans studie- och yrkesvägledare.

Om du behöver mer tid, det vill säga om du saknar behörighet i flertalet gymnasieämnen, kommer en individuell studieplan att utformas. Det innebär erbjudande om fortsatta behörighetsgivande studier vid Allmän kurs med fokus på gymnasiegemensamma ämnen för behörighet till Yrkeshögskola. En individuell studieplan kommer då att utformas för ett andra och vid behov tredje läsår.

Kursinnehåll:

Som svetsare fogar du samman metalldelar med hjälp av olika metoder. Under kursens svetsmoment kommer du bekanta dig med olika material, svetsmetoder och tekniker för att ge dig grundläggande kunskaper inför ett yrke som svetsare inom tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter och stålkonstruktioner.

  • Svetsmetoder som Mig/Mag och Mma
  • Fogsvetsning som t.ex. kälfog och stumfog
  • Materialkännedom inom svets
  • Arbetsmiljö och säkerhet inom svets
  • Ritningsläsning
  • Allmänna ämnen på gymnasienivå om minst halvtid (några av följande som planeras i samråd med skolan: Svenska, Engelska, Matematik, Naturkunskap, Historia, Samhällskunskap eller Religion).

OBS! Kursen är inställd. Kursen startar inte HT-20

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Förvärvat grundläggande kunskaper inom svets för möjlighet att söka arbete som svetsare samt:

1) Uppnått grundläggande behörighet till Yrkeshögskola alternativt,

2) påbörjat studier vid allmän kurs för att inom folkhögskola, under ett andra och vid behov tredje läsår, studera för möjlighet till grundläggande behörighet mot Yrkeshögskola.

OBS! KURSEN ÄR INSTÄLLD, STARTAR INTE HT-20