Grundutbildning inom stenbearbetning, metallbearbetning och gemmologi

Har ett intresse av ädelstenar, gemmologi, silver och smycken och tycker om att arbeta praktisk med tillverkning och hantverk?

Vår utbildning "Grundutbildning inom stenbearbetning, metallbearbetning och gemmologi" är en för Sverige unik utbildning där hantverkskunskaper kombineras med teoretiska kunskaper. Det är en ettårig folkhögskoleutbildning som ges vid Kristallen i Lannavaara där också det mesta av den praktiska delen av utbildningen är förlagd.
Välkommen med din ansökan!

Alla nyheter