Färg - Form - Inredning - helfart

Sunderby folkhögskola


Ansökan stängd
Målet med den ettåriga utbildningen är att ge grundläggande kunskaper i färg, form och inredning som förberedelse för högre studier på högskola. Efter genomgången kurs skall eleven ha grundläggande kunskaper inom rubricerade områden vilket ger ett bra underlag för ansökningar till högskolor.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: 18 år, grundläggande behörighet. Öppen för sen ansökan och sen kursstart.

Kostnader: Serviceavgift 1400 kr/år-se vår hemsida, materialavgift 3700 kr/år

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 19 aug 2019 - 10 jun 2020

Kontakt:
Malin Styrman

Telefon: 0920-26 66 85
E-post:
syv@sunderbyfolkhogskola.se

Utbildningen är ettårig och indelad i block inriktade på praktiskt arbete i skolans ateljéer. Den övriga tiden består av teoretiska avsnitt, studiebesök och eget fördjupningsarbete som avslutas med ett examensarbete.
Utbildningens uppläggning:

Undervisningen kommer att bedrivas med lärarledd undervisning i skolan ateljéer, undantaget examensarbetet som är ett skolförlagt individuellt arbete. En kurslärare/huvudlärare följer eleverna under hela utbildningen medan olika ämneslärare ger undervisning blockvis inom sina respektive ämnen. Varje ämnesblock har inlämningsuppgifter som varvar färdighetsträning och teknikövningar med problembaserade arbetsuppgifter som knyter an utbildningens inriktning. Arbetsperioder varvas med redovisningar, seminarier, gästföreläsningar och diskussioner.
Studiebesök på olika arbetsplatser fördelade inom ämnesområdet kommer att ge en god arbetslivsorientering.
Fördjupnings - och examensarbete utgörs av självstudier under mentorskap av kurs – eller ämneslärare.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till utbildningen:
Sökande måste inneha minimiålder 18 år, samt ha grundläggande behörighet.
Utbildningen som omfattar 16 platser är riksrekryterande.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Målet är att deltagaren ska få grundläggande kunskaper i färg, form och inredning inför högre studier på universitet eller högskola.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.sunderbyfolkhogskola.se