Allmänförberedande kurs

Sunderby folkhögskola


Ansök nu

Allmänförberedande kurs riktar sig till dig som inte har gått klart grundskolan eller saknar fullständig gymnasiekompetens och syftar till att förbereda dig inför studier på Allmän kurs.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: Kursens längd anpassas efter deltagarens behov.

Ansök senast: 15 dec 2019

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Inga förkunskaper krävs.

Kostnader: 700 kronor per termin

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 9 jan 2019 - 18 dec 2020

Kontakt:
Malin Styrman

Telefon:
E-post:
syv@sunderby.fhsk.se

OBS!
Ansök senast 15 dec 2019

I kursen varvas teoretiska och praktiska övningar på grund- och gymnasieläggande nivå i olika ämnesstudier med stort fokus på studieteknik, informationssökande, skriftlig- och muntlig framställning, redovisningsteknik, retorik och språkträning. Vi har också tematiska studier, där vi arbetar ämnesövergripande, med t.ex. arbetsmarknaden och samhället. 

Kursen kommer att formas utifrån klassens intressen, behov och förutsättningar.

 

Kursens syfte

Syftet med kursen är att fler ska få behörighet till högre studier genom tidigare åtgärder i utbildningsstegen.

 

Kursens mål

Kursen ska också ge deltagarna ämneskunskaper på grundläggande nivå och ges möjligheter att prova på ämnesstudier på gymnasienivå.

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren ha reflekterat kring sina egna studievanor, sin inlärningsstil och det egna ansvaret i studierna. Kursens mål är att deltagarna ska få studievana, ökad självkännedom och möjlighet att utveckla personliga strategier för att på bästa sätt tillgodogöra sig och strukturera upp sina kommande studier. Vi utfärdar behörighetsintyg och studieomdöme till deltagare som uppfyller kraven.