Allmän kurs inriktning Gamemaker

Ansök nu

Allmän kurs inriktning Gamemaker

Sunderby folkhögskola

Ansök nu

Allmän kurs Gamemaker vänder sig till dig som inte har gått klart gymnasiet och är intresserad av att skapa dina egna spel. Hos oss får du chansen att klara dina studier i din egen takt och i kombination med ditt intresse för spel!

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år Din studietid hos oss beror dels på vad du tidigare har läst.

Ansök senast: 1 juni 2022

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: 18 år, grundskolebehörighet.

Kostnader: Se vår webb/hemsida för mer information.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 22 aug 2022 - 14 jun 2023

Plats för kursen: Luleå

Kontakt:
Malin Styrman

Telefon:
E-post:
syv@sunderbyfolkhogskola.se


OBS!
Ansök senast
1 juni 2022

På Allmän kurs inriktning Gamemaker varvar du, under din studietid, 50 procent gymnasiala ämnen med 50 procent spelutveckling på grundläggande nivå. Precis som på Allmän kurs lägger vi tillsammans upp dina studier efter just dina behov av gymnasiala ämnen och personliga förutsättningar. 

Under året kommer du, tillsammans med kurskamrater som delar ditt intresse för spel, få möta erfarna spelutvecklare, lärare och andra aktörer från spelbranschen. Målet är att rusta dig som deltagare med kunskaper och färdigheter i spelutveckling. Kursen kommer också att ge dig en god inblick i spelindustrin samt ge dig de förutsättningar du behöver för att börja bygga upp en egen digital portfolio.

Folkbildning

Att studera på en folkhögskola innebär att du är här för att lära och utvecklas tillsammans med andra, där allas erfarenheter och kunskap tas till vara.

Stort fokus läggs därför på samarbete genom samtal och diskussioner i mindre grupper, du har även stor möjlighet att påverka kursinnehållet tillsammans med de andra deltagarna.
Deltagarna har även möjlighet att ingå i Deltagarrådet som tillsammans jobbar för deltagarnas bästa samt medverkar i planeringen av olika aktiviteter på folkhögskolan.

På folkhögskolan används därför begreppet ”deltagare” i stället för ”elev” för att synliggöra att du är här för att delta i ett gemensamt lärande på eget ansvar.

Studieomdöme

Efter avslutad utbildning/kurs får du ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Bedömningen görs årligen gemensamt av alla dina lärare på skolan. Utbildningen är ett alternativ till gymnasieskolan och Kommunala vuxenutbildningen och är till för dig som vill förbereda dig för att söka vidare till högskola, universitet, yrkeshögskola eller få klart ditt treåriga gymnasium och etablera dig på arbetsmarknaden.

 

Utbildningsleverantör för kurser inom Gamemaker är Changemaker Educations (CME), som även är utbildningsleverantör för vår yrkesutbildning Indiespelutvecklare och driver yrkeshögskoleutbildningen Futuregames i Stockholm.

Kurserna i gymnasieämnen går via Sunderby folkhögskolas egna lärare.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Målet är gymnasiekompetens, att ge eleven möjlighet till behörigheter för vidare studier på universitet eller högskola och att ge stimulans till personlig utveckling.