Happis Arts & Crafts

Ansök nu

En ny utbildning där får du studera konst- och hantverksformer som måleri, skulptur, textil, keramik, foto och video med fokus på din egen konstnärliga utveckling. Ger god grund för vidare studier.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: — Minst 18 års ålder. — Intervju. — Arbetsprov (bifogas med ansökningen). — Gymnasiebehörighet (du har slutfört grundskola).

Kostnader: Själva utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Däremot tillkommer en material- och teknikavgift om 4000 kr per läsår. I den avgiften ingår studiematerial, teknik, försäkringar, studiebesök, m. m.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 16 aug 2021 - 3 jun 2022

Kontakt:
Annika Kronqvist

Telefon: 0922 688 00 (växel)
E-post:
annika.kronqvist@svefi.net


Svefis konstutbildning har byggts om och fräschats upp under ledning av de uppmärksammade konstnärerna Gustaf Nordenskiöld och Hans Isaksson! Utbildningen heter Happis Arts & Crafts och planeras börja efter sommaren. Du kan ansöka till den redan nu!

Happis Arts & Crafts är Svefis helt nya konst- och hantverksutbildning.

Målet med den här utbildningen är att ge dig en bred och gedigen grund inom flera olika konstformer: du kommer att få lära dig, jobba med, och fördjupa dig inom ämnen såsom måleri, skulptur, keramik, textil, video och foto.

I stort sett alla moment i Happis Arts & Crafts genomsyras av två teman: platsen och människan. Samtidigt som vi studerar och arbetar med konst och hantverk kommer vi att vara öppna för inspiration och information från samhället, historian, människorna och naturen som omger oss. Vi gräver där vi står! För precis som det är viktigt att du har egna idéer och impulser så är det även viktigt att kunna låta dig influeras av- och använda de ögonblick, känslor och intryck du får från din omgivning för att växa som konstnär.

Du kommer att få jobba med klara och tydliga uppgifter så det tekniska inte är något mysterium, och du får även kombinera dina kunskaper med fritt konstarbete där du inte bara övar på färg och form utan även tar del av hur mönster och strukturer, språk, material och kultur påverkar oss och vårt sätt att arbeta. Det ger inte bara större konstnärlig insikt, utan det ger även personliga erfarenheter som är viktiga inom andra områden som exempelvis skola, förskola, kreativa fält, projektledning, curatoriellt arbete samt samhället i stort.

Vi lägger alltså stort fokus på de konstnärliga grunderna samt att bejaka det intuitiva så du lättare hittar fram till ditt eget konstnärliga uttryckssätt. Därmed blir det också viktigt med inslag om samtidskonsten och självutveckling.

När du är klar med utbildningen har du fått ta del av de kunskaper och erfarenheter du behöver för att gå vidare i livet och lärandet. Därifrån kan du gärna söka dig till exempelvis konsthögskola, designutbildning, eller varför inte påbörja din egen konstkarriär?

Utbildningen är CSN-berättigad, läses på heltid på skolan och ger goda grunder inför vidare studier på exempelvis högskola. Skolan har även restaurang och boende för en trygg och komplett studiemiljö.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

— Du har ett brett kunnande inom konstnärliga uttryck och hantverk.
Du har utvecklat och vidgat ditt konstnärliga synsätt.
Du har utvecklat konstnärlig mognad och färdigheter i att genomföra och utveckla dina egna idéer.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://svefi.net/happis-arts-and-crafts/