Allmän kurs - distans

Ansök nu

Kursen vänder sig till dig som har svårigheter att studera i vanlig skolmiljö. Du kanske har ett medicinskt hinder, social fobi, en neuropsykiatrisk funktionsvariation eller något annat som gör det svårt för dig. När du söker till kursen är det viktigt att du anger detta i ditt personliga brev.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs, Distanskurs

Träffar:
4 obligatoriska träffar

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år Du kan gå 1-3 år beroende på skolbakgrund och framtidsplaner.

Ansök senast: 1 maj 2021

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Minimiålder 18 år. Ofullständiga grundskole- eller gymnasiestudier och att du tillhör målgruppen.

Kostnader: Själva undervisningen är kostnadsfri. Kursdeltagarna betalar en materialavgift om 125 kronor/termin.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 16 aug 2021 - 20 maj 2022

Kontakt:
Bertil Eliasson

Telefon: 076-792 91 11
E-post:
bertil.eliasson@fellingsbro.fhsk.se

OBS!
Ansök senast 1 maj 2021

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har svårigheter att studera i vanlig skolmiljö. Du kanske har ett medicinskt hinder, social fobi, en neuropsykiatrisk funktionsvariation eller något annat som gör det svårt för dig. När du söker till kursen är det viktigt att du anger detta i ditt personliga brev.

Syfte

Kursen erbjuder möjlighet att uppnå grundläggande behörighet för vidare studier för dig som inte är klar med dina grundskole- eller gymnasiestudier. Du kan även få möjlighet att uppnå vissa särskilda behörigheter.

Kursinnehåll

I kursen ingår de gymnasiegemensamma ämnena svenska, engelska, samhällskunskap, matematik, naturkunskap, historia och religionskunskap. Du kan gå 1-3 år beroende på skolbakgrund och framtidsplaner.

  • Du ska ha en egen dator med webbkamera när du arbetar hemifrån. Vi använder oss av dator, mejl, telefon, sms och samtal.
  • Vi har både individuella och gemensamma träffar. Varje distansstuderande får en individuell studieplan.

Antal platser

16

Ansökan

När du ansöker ska du skicka med:

  • Personligt brev som beskriver skolbakgrund, behov av anpassning och stöd samt mål med studierna. I brevet ska det framgå varför du är i behov av distansstudier.                                 
  • Grundskolebetyg                           
  • Eventuellt gymnasiebetyg

Kontakt

Bertil Eliasson
E-post: bertil.eliasson@fellingsbro.fhsk.se
Telefon: 076-792 91 11

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Ha grundläggande behörighet för vidare studier.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.fellingsbro.fhsk.se/kurser/allmaen-kurs-distans