Allmän kurs på svenskt teckenspråk

Ansök nu

Allmän kurs på svenskt teckenspråk

Fellingsbro folkhögskola, filial Örebro


Ansök nu

Kursen riktar sig till dig som är teckenspråkig och som vill läsa klart din behörighet från grundskolan/specialskolan eller gymnasiet.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år Du kan gå ett, två eller tre år, beroende på skolbakgrund och framtidsplaner.

Ansök senast: 1 maj 2021

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du ska ha fyllt 18 år och vara teckenspråkig.

Kostnader: 1 000 kr/läsår för undervisningsmaterial och fika, samt upp till 1 000 kr/läsår för läromedel beroende på vilka böcker du behöver köpa.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 16 aug 2021 - 20 maj 2022

Kontakt:
Marina Nyman

Telefon: 073-512 08 99 (WhatsApp)
E-post:
marina.nyman@fellingsbro.fhsk.se

OBS!
Ansök senast 1 maj 2021

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är teckenspråkig och som vill läsa klart din behörighet från grundskolan/specialskolan eller gymnasiet.

Syfte

Syftet med Allmän kurs är att få möjlighet att läsa in grundläggande behörighet för vidare studier samt att eventuellt uppnå vissa särskilda behörigheter. Syftet är att få kunskap, att lära för livet och att växa som människa.

Kursinnehåll

I kursen ingår de gymnasiegemen­samma ämnena svenska, engelska, samhällskunskap, matematik, natur­kunskap, historia och religionskunskap. Därtill ingår svenskt teckenspråk samt motion och hälsa. Kursen är på heltid och du kan läsa 1-3 år beroende på din skol­bakgrund och dina framtidsplaner. Det är hög lärartäthet på kursen och det finns både tid och resurser för att er­bjuda studier i grupp med individuellt anpassat upplägg.

Här blir du en del av ett socialt sam­manhang med gemensamma aktivite­ter tillsammans med andra på folkhög­skolan. Studierna sker på teckenspråk i en teckenspråkig miljö. Vi jobbar myck­et med kultur- och demokratifrågor för att därigenom kunna förstå oss själva och samhället. Studieresor och studie­besök är en del av utbildningen.

Från och med höstterminen 2020 delar vi upp kursen i två grupper, för att kunna erbjuda ännu mer individanpassad undervisning.

Antal platser

16, indelat i två grupper

Antagningsvillkor

Du ska ha fyllt 18 år och vara teckenspråkig.

Ansökan

När du ansöker ska du skicka med:

  • Grundskolebetyg
  • Eventuellt gymnasiebetyg

Kontakt

Marina Nyman
E-post: marina.nyman@fellingsbro.fhsk.se
Telefon: 073-512 08 99 (WhatsApp)