Syntolksutbildning - distans

Ansök nu

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta som syntolk för personer med synnedsättning.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Träffar:
8 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 år 36 kursveckor

Ansök senast: 1 maj 2021

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Minimiålder 18 år. Gymnasiekompe­tens eller motsvarande. Goda kunska­per i det svenska språket. Fullgod hör­sel och syn. Deltagande på intervjudag. Egen dator med hörlurar och möjlighet att spela upp dvd samt en god bred­bandsuppkoppling.

Kostnader: Upp till 1 000 kr/läsår för material och biljetter. Resor och ev. boende i samband med närträffar står kursdeltagaren själv för.

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Nej

Kurstid: 16 aug 2021 - 20 maj 2022

Kontakt:
Lotta Lagerman

Telefon: 070-202 35 54
E-post:
lotta.lagerman@fellingsbro.fhsk.se

OBS!
Ansök senast 1 maj 2021

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta som syntolk för personer med synnedsättning.

Syfte

Utbildningen ger kompetens för att ar­beta som syntolk i kulturella samman­hang, främst film och teater, men även inom konst och i andra visuella sam­manhang.

Kursinnehåll

Kursen ges, fr.o.m. läsåret 20/21 helt på distans, utan några fysiska träffar. De ursprungliga datumen för närträffar är desamma men förlagda till att gälla lördagarna med fyra lärarledda lektioner samt egen övningstid därefter på lördagen/söndagen. Varje måndag ges två lektioner på kvällen. Varannan måndag är dessa lektioner lärarledda. Kursen börjar med att du får grundläggande utbild­ning i syntolkning och genomgång av den webbaserade lärplattformen Teams som vi kommer att använda under hela kursen.  På schemat finns syntolkningsträning, ljudteknisk han­tering, film- och bildkunskap, livetolk­ning av film/teater i salong, inlevelse­övningar/ledsagning samt möten med användare. Dessutom ingår besök på syncentraler och hos Synskadades riks­förbunds föreningar runt om i landet, företrädesvis på hemmaplan.

Antal platser

12

Antagningsvillkor

Treårigt gymnasium eller motsvarande, med svenska A och B. Goda kunskaper i det svenska språket. Fullgod hörsel och syn. Deltagande på intervjudag. Egen dator med hörlurar och möjlighet att spela upp dvd samt en god bredbandsuppkoppling. Finns inte uppspelningsfunktion i datorn behöver man lösa det på något annat sätt för att kunna använda vårt läromaterial.

Ansökan

När du ansöker ska du skicka med:

  • Personligt brev, gärna med foto  
  • Gymnasiebetyg eller motsvarande

Kontakt

Lotta Lagerman
E-post: lotta.lagerman@fellingsbro.fhsk.se
Telefon: 070-202 35 54

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Ta uppdrag som utbildad syntolk.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.fellingsbro.fhsk.se/kurser/syntolksutbildning