Teckenspråkskurs distans

Ansök nu

Kurserna riktar sig primärt till privatpersoner som vill lära sig eller utveckla sitt teckenspråk.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
4 obligatoriska träffar

Studietakt: 25%

Längd: Varje nivå är en termin lång. Nivå 1 och 3 startar på HT. Nivå 2 och 4 startar på VT.

Ansök senast: 1 maj 2021

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du ska ha fyllt 18 år.

Kostnader: Själva undervisningen är kostnadsfri. Kursdeltagarna betalar en materialavgift om 125 kronor/termin. Resekostnader till närträffarna och merkostnader för teknisk utrustning bekostas av deltagarna.

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Nej

Kurstid: 16 aug 2021 - 20 maj 2022

Kontakt:
Johan Zimmermann

Telefon: 019-602 82 00 (växel)
E-post:
johan.zimmermann@fellingsbro.fhsk.se

OBS!
Ansök senast 1 maj 2021

Målgrupp

Kurserna riktar sig primärt till privatpersoner som vill lära sig eller utveckla sitt teckenspråk.

Syfte

Syftet med kursen är att förbättra din förmåga att förstå och kommunicera på svenskt teckenspråk.

Kursinnehåll

Vi erbjuder fyra distanskurser på fyra olika nivåer med vardera fyra fysis­ka närträffar. Närträffarna omfattar 1 dag/månad. Du förväntas lägga ner ungefär fem timmar/vecka utöver ti­den för närträffarna.

Du har kontakt med din teckenspråkslärare varje vecka via e-post, livechat och Teams. Du förväntas ha en egen dator med webbkamera när du arbetar hemifrån. Mer information om tekni­ken och program/plattform får du när du blivit antagen.

Antagningsvillkor

Minimiålder 18 år.

  • Nivå 1: Inga förkunskaper.
  • Nivå 2: Kan handalfabetet, siffror, presentera sig själv och berätta om sin familj.
  • Nivå 3: Kan presentera sig, sin familj och sina intressen och föra ett enkelt samtal kring närmiljön.
  • Nivå 4: Klarar ett vardagligt samtal på teckenspråk och vill utveckla sin kommunikationsförmåga och öka sitt förråd av tecken.

Kontakt

Johan Zimmermann

E-post: johan.zimmermann@fellingsbro.fhsk.se

Telefon (växel): 019-602 82 00