Allmän kurs - distans

Ansök nu
För dig som har svårigheter att studera i vanlig skolmiljö. Du kanske har ett medicinskt hinder, social fobi, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller något annat som gör det svårt för dig.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs, Distanskurs

Träffar:
2 obligatoriska träffar

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år Du kan gå 1-3 år beroende på skolbakgrund och framtidsplaner.

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Ofullständiga grundskole- eller gymnasiestudier och att du tillhör målgruppen.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 11 jan 2021 - 21 maj 2021

Kontakt:
Bertil Eliasson

Telefon: 0581-89 100 (växel)
E-post:
bertil.eliasson@fellingsbro.fhsk.se

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har svårigheter att studera i vanlig skolmiljö. Du kanske har ett medicinskt hinder, social fobi, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller något annat som gör det svårt för dig. När du söker till kursen är det viktigt att du anger detta i ditt personliga brev.

Syfte

Kursen erbjuder möjlighet att uppnå grundläggande behörighet för vidare studier för dig som inte är klar med dina grundskole- eller gymnasiestudier. Du kan även få möjlighet att uppnå vissa särskilda behörigheter.

Kursinnehåll

I kursen ingår de gymnasiegemensamma ämnena (svenska, matematik, engelska, naturkunskap, samhällskunskap, historia och religion). Du kan gå 1-3 år beroende på skolbakgrund och framtidsplaner.

- Du förväntas ha en egen dator med webbkamera när du arbetar hemifrån. Vi använder oss av dator, mejl, Skype, telefon, sms, mms och samtal.

- Vi har vissa individuella och vissa gemensamma träffar. Varje distansstuderande får en individuell studieplan och studerar i sin egen takt.

Antal platser

Ca 20. Obs! Till VT finns eventuellt ett fåtal platser.

Inträdeskrav

Ofullständiga grundskole- eller gymnasiestudier och att du tillhör målgruppen.

Ansökan

- När du ansöker ska du skicka med:
- Personligt brev och personbevis
- Betyg från dina tidigare skolor
- Arbetsintyg (om du arbetat något)

Kontakt

Bertil Eliasson
E-post: bertil.eliasson@fellingsbro.fhsk.se
Telefon: 0581-89 100 (växel)

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Ha grundläggande behörighet för vidare studier.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.fellingsbro.fhsk.se/kurser/allmaen-kurs-distans