Allmän kurs på svenskt teckenspråk

Ansök nu

Allmän kurs på svenskt teckenspråk

Fellingsbro folkhögskola, filial Örebro


Ansök nu
Kursen vänder sig till dig som är teckenspråkig och som vill läsa in dina behörigheter från grundskolan eller gymnasiet.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år Du kan gå ett, två eller tre år, beroende på skolbakgrund och framtidsplaner.

Ansök senast: 31 januari 2021

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du ska ha fyllt 18 år och vara teckenspråkig.

Kostnader: 500 kr/termin för fika och material. Samt upp till 1 000 kr beroende på vilka läromedel du behöver köpa.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 11 jan 2021 - 21 maj 2021

Kontakt:
Marina Nyman

Telefon: 019-602 82 00 (växel)
E-post:
marina.nyman@fellingsbro.fhsk.se

OBS!
Ansök senast 31 januari 2021

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är teckenspråkig och som vill läsa klart din behörighet från grundskolan/specialskolan eller gymnasiet.

Syfte

Syftet med allmän kurs är att få möjlighet att läsa in grundläggande behörighet för vidare studier samt att eventuellt uppnå vissa särskilda behörigheter. Syftet är att få kunskap, att lära för livet och att växa som människa.

Kursinnehåll

I kursen ingår de gymnasiegemensamma ämnena svenska, engelska, samhällskunskap, matematik, naturkunskap, historia och religionskunskap. Därtill ingår svenskt teckenspråk samt motion och hälsa. Kursen är på heltid och du kan läsa 1-3 år beroende på din skolbakgrund och dina framtidsplaner. Det är hög lärartäthet på kursen och det finns både tid och resurser för att erbjuda studier i grupp med individuellt anpassat upplägg.

Här blir du en del av ett socialt sammanhang med gemensamma aktiviteter med andra på folkhögskolan. Studierna sker på teckenspråk i en teckenspråkig miljö. Vi jobbar mycket med kultur- och demokratifrågor för att därigenom kunna förstå oss själva och samhället. Studieresor och studiebesök är en del av utbildningen.

Från och med höstterminen 2020 delar vi upp kursen i två grupper, för att kunna erbjuda ännu mer individanpassad undervisning.

Antal platser

16, indelat i två grupper

Inträdeskrav

Du ska ha fyllt 18 år och vara teckenspråkig.

Kontakt

Marina Nyman
E-post: marina.nyman@fellingsbro.fhsk.se
Telefon: 073-512 08 99 (WhatsApp)