Friskvårdskurs

Ansök nu
Kursen riktar sig till dig med kognitiva nedsättningar till följd av hjärnskada.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år Ansöks ett år i taget. 35 veckor per läsår, deltids- eller heltidsstudier.

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du ska vara minst 18 år och ha en diagnosticerad förvärvad hjärnskada. Du ska ha gjort studiebesök hos oss samt deltagit på kursens prova-på-dagar.

Kostnader: 400 kr/termin för fika och material

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 11 jan 2021 - 21 maj 2021

Kontakt:
Kajsa Gustafsson

Telefon: 019-602 82 01, 070-860 62 62
E-post:
kajsa.gustafsson@fellingsbro.fhsk.se

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig med kognitiva nedsättningar till följd av hjärnskada.

Syfte

Kursen hjälper dig att komma tillbaka till vardagslivet samt hitta strategier för minne, koncentration, planering och inlärning. Här ges möjlighet att utveckla självkänsla, ingå i en social gemenskap och söka ny kunskap.

Kursinnehåll

Friskvård, hjärnkunskap, minnesstrategier, kommunikation, vardagskunskap, motion, mindfulness, omvärldskunskap, skapande, läslust, studiebesök och individuell målplanering.

Antal platser

12

Inträdeskrav

Du ska vara minst 18 år och ha en diagnosticerad förvärvad hjärnskada. Du ska ha gjort studiebesök hos oss samt deltagit på kursens prova-på-dagar.

Kontakt

Kajsa Gustafsson
E-post: kajsa.gustafsson@fellingsbro.fhsk.se
Telefon: 019-602 82 01
Mobil: 070-860 62 62

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.fellingsbro.fhsk.se/kurser/friskvaardskurs