Friskvårdskurs

Ansök nu

På Friskvårdskursen jobbar vi tillsammans för att, i egen takt, komma tillbaka till nya rutiner efter en förvärvad hjärnskada.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år Ansöks ett år i taget. 35 veckor per läsår, deltids- eller heltidsstudier.

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du ska vara minst 18 år och ha en diagnosticerad förvärvad hjärnskada. Du ska ha gjort studiebesök hos oss samt deltagit på kursens prova-på-dagar.

Kostnader: 1 000 kr/läsår för undervisningsmaterial och fika.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 22 aug 2022

Kontakt:
Kajsa Gustafsson

Telefon: 019-602 82 01, 070-860 62 62
E-post:
kajsa.gustafsson@fellingsbro.fhsk.se


Vem kan söka till Friskvårdskursen?

Kursen riktar sig till dig med kognitiva nedsättningar till följd av förvärvad hjärnskada.

Vad går Friskvårdskursen ut på?

Kursen hjälper dig att komma tillbaka till vardagslivet samt hitta strategier för minne, koncentration, planering och inlärning. Här ges möjlighet att utveckla självkänsla, ingå i en social gemenskap och söka ny kunskap.

Kursinnehåll - Friskvårdskursen

Friskvård, hjärnkunskap, minnesstrate­gier, kommunikation, vardagskunskap, motion, mindfulness, yoga, röst & rörelse, omvärldskunskap, studiebesök och individuell målplanering.

Kursen gör ofta utflykter runtomkring Örebro med omnejd.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.fellingsbro.fhsk.se/kurser/friskvaardskurs/