Syntolksutbildning - distans

Ansök nu

Syntolksutbildning - distans

Fellingsbro folkhögskola, filial Örebro

Ansökan öppnar snart

Syntolken målar med ord upp de bilder som personer med synnedsättning annars går miste om under till exempel ett biobesök. På vår ettåriga syntolksutbildning får du träna på alla moment en syntolk behöver bemästra.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Träffar:
Inga obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 år 36 kursveckor

Ansök senast: 1 maj 2022

Ansökan öppnar: 15 feb 2022

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Minimiålder 18 år. Gymnasiekompe­tens eller motsvarande. Goda kunska­per i det svenska språket. Fullgod hör­sel och syn. Deltagande på intervjudag. Egen dator med hörlurar och möjlighet att spela upp dvd samt en god bred­bandsuppkoppling.

Kostnader: Upp till 1 000 kr/läsår för material.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 15 aug 2022 - 19 maj 2023

Kontakt:
Lotta Lagerman

Telefon: 070-202 35 54
E-post:
lotta.lagerman@fellingsbro.fhsk.se


OBS!
Ansökan öppnar
15 feb 2022

Vad kan jag arbeta med som syntolk?

Utbildningen ger kompetens för att ar­beta som syntolk för personer med synnedsättning i kulturella samman­hang, främst film och teater, men även inom konst och i andra visuella sam­manhang.

Syntolksutbildningens kursinnehåll

Du får träna på att skriva syntolksmanus och att syntolka live bl.a. film, teater, dans, konst och musikal. Du kommer att ställas inför uppgifter som är roliga och utmanande och stundvis svåra, men lärarna och användarna som samarbetar med oss finns där för att lotsa dig och dina kurskamrater förbi de värsta grynnorna med tips och feedback.

Kursen inleds med att du får grundläggande utbild­ning i syntolkning och genomgång av lärplattformen Teams som vi kommer att använda under hela kursen. På schemat finns syntolkningsträning, ljudteknisk han­tering, film- och bildkunskap, livetolk­ning av film/teater i salong, inlevelseövningar/ledsagning samt möten med användare. Dessutom ingår besök på syncentraler och hos Synskadades riks­förbunds föreningar runt om i landet, företrädesvis på hemmaplan.

Ansökan till Syntolksutbildningen

När du ansöker ska du skicka med:

    • Personligt brev, gärna med foto  
    • Gymnasiebetyg eller motsvarande

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Ta uppdrag som utbildad syntolk.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.fellingsbro.fhsk.se/kurser/syntolksutbildning/