Syntolksutbildning - distans

Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning Fellingsbro folkhögskola, filial Örebro
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  50%
 • Längd:
  1 år 36 kursveckor
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

På vår ettåriga syntolksutbildning får du träna på alla moment en syntolk behöver bemästra.

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Minimiålder 18 år. Gymnasiekompe­tens eller motsvarande. Goda kunska­per i det svenska språket. Fullgod hör­sel och syn. Deltagande på intervjudag. Egen dator med hörlurar och möjlighet att spela upp dvd samt en god bred­bandsuppkoppling.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 15 aug 2022 - 19 maj 2023

Träffar:
Inga obligatoriska träffar

Kostnader: Upp till 1 000 kr/läsår för material.

Kontakt: Lotta Lagerman

Telefon: 070-202 35 54

E-post:
lotta.lagerman@fellingsbro.fhsk.se

Vad kan jag arbeta med som syntolk?

Utbildningen ger kompetens för att ar­beta som syntolk för personer med synnedsättning i kulturella samman­hang, främst film och teater, men även inom konst och i andra visuella sam­manhang.

Syntolksutbildningens kursinnehåll

Du får träna på att skriva syntolksmanus och att syntolka live bl.a. film, teater, dans, konst och musikal. Du kommer att ställas inför uppgifter som är roliga och utmanande och stundvis svåra, men lärarna och användarna som samarbetar med oss finns där för att lotsa dig och dina kurskamrater förbi de värsta grynnorna med tips och feedback.

Kursen inleds med att du får grundläggande utbild­ning i syntolkning och genomgång av lärplattformen Teams som vi kommer att använda under hela kursen. På schemat finns syntolkningsträning, ljudteknisk han­tering, film- och bildkunskap, livetolk­ning av film/teater i salong, inlevelseövningar/ledsagning samt möten med användare. Dessutom ingår besök på syncentraler och hos Synskadades riks­förbunds föreningar runt om i landet, företrädesvis på hemmaplan.

Ansökan till Syntolksutbildningen

När du ansöker ska du skicka med:

  • Personligt brev, gärna med foto  
  • Gymnasiebetyg eller motsvarande

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Ta uppdrag som utbildad syntolk.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://www.fellingsbro.fhsk.se/kurser/syntolksutbildning/

Fellingsbro folkhögskola, filial Örebro

På Fellingsbro folkhögskola i Örebro bedrivs Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning, grundkurs i svenskt teckenspråk, distanskurser i svenskt teckenspråk  distans, Allmän kurs  svenskt teckenspråk, Syntolksutbildning på distans och Friskvårdskurs för personer med förvärvad hjärnskada.

Läs mer om skolan

Postadress:
Fellingsbro folkhögskola, filial Örebro
Klerkgatan 16
702 25 Örebro

Telefon: 0581-891 00
E-post: info@fellingsbro.fhsk.se
Webbadress: https://www.fellingsbro.fhsk.se/