Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning

Ansök nu

Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning

Fellingsbro folkhögskola, filial Örebro

Ansökan öppnar snart

Är du intresserad av språk och vill arbeta med människor? Då kan Teckenspråks- och dövblindtolk vara rätt val för dig. Det är lätt att få jobb och arbetet är varierande.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 4 år 40 veckor/läsår

Ansök senast: 1 maj 2022

Ansökan öppnar: 15 feb 2022

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: 18 år. Grundläggande be­hörighet för högskolestudier. Fullgod hörsel och syn. Deltagande på intervju­dagar. Inga förkunska­per i svenskt teckenspråk krävs. Goda kunskaper i svenska och svenskt teckenspråk kan möjliggöra för­kortad studiegång.

Kostnader: 1 000 kr/läsår för fika och material. Samt upp till 2 000 kr/läsår för läromedel beroende på vilka böcker du behöver köpa.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 15 aug 2022 - 9 jun 2023

Kontakt:
Anita Fredriksson

Telefon: 0581-891 00 (växel)
E-post:
anita.fredriksson@fellingsbro.fhsk.se


OBS!
Ansökan öppnar
15 feb 2022

Vad leder tolkutbildningen till?

Utbildningen ger kompetens för att arbeta som teckenspråkstolk och döv­blindtolk.

Kursinnehåll - Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning

Under termin 1-4 får du grundläggan­de utbildning i svenskt teckenspråk och du har en mentor som tillsammans med dig tar ansvar för din språkutveck­ling. På schemat finns dessutom svens­ka, samhällskunskap, psykologi samt dövstudier.

Under termin 5-8 får du utbildning i tolkning, svenskt teckenspråk, svenska, psykologi, samhällskunskap och engel­ska.

Praktik på tolkcentraler eller tolkbolag

Dessutom ingår sammanhängan­de praktik på tolkcentraler/-bolag runt om i Sverige, men även möjlighet till extra praktiktillfällen i samarbete med lokala aktörer såsom föreningar, skolor och myndigheter under de sista fyra terminerna.

Under alla terminer ingår kontinuerlig röstträning.

Ansökan till Tolkutbildningen

När du ansöker ska du skicka med:

    • Personligt brev, gärna med foto  
    • Gymnasiebetyg

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Arbeta som teckenspråkstolk och dövblindtolk.