Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning

Profilkurs, Yrkesutbildning Fellingsbro folkhögskola, filial Örebro
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  4 år
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Yrkesutbildning

Är du intresserad av språk och vill arbeta med människor? Då kan Teckenspråks- och dövblindtolk vara rätt val för dig. Det är lätt att få jobb och arbetet är varierande.

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: 18 år. Grundläggande be­hörighet för högskolestudier. Fullgod hörsel och syn. Deltagande på intervju­dagar. Inga förkunska­per i svenskt teckenspråk krävs. Goda kunskaper i svenska och svenskt teckenspråk kan möjliggöra för­kortad studiegång.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 15 aug 2022 - 9 jun 2023

Kostnader: 1 000 kr/läsår för fika och material. Samt upp till 2 000 kr/läsår för läromedel beroende på vilka böcker du behöver köpa.

Kontakt: Anita Fredriksson

Telefon: 0581-891 00

E-post:
anita.fredriksson@fellingsbro.fhsk.se

Vad leder tolkutbildningen till?

Utbildningen ger kompetens för att arbeta som teckenspråkstolk och döv­blindtolk.

Kursinnehåll - Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning

Under termin 1-4 får du grundläggan­de utbildning i svenskt teckenspråk och du har en mentor som tillsammans med dig tar ansvar för din språkutveck­ling. På schemat finns dessutom svens­ka, samhällskunskap, psykologi samt dövstudier.

Under termin 5-8 får du utbildning i tolkning, svenskt teckenspråk, svenska, psykologi, samhällskunskap och engel­ska.

Praktik på tolkcentraler eller tolkbolag

Dessutom ingår sammanhängan­de praktik på tolkcentraler/-bolag runt om i Sverige, men även möjlighet till extra praktiktillfällen i samarbete med lokala aktörer såsom föreningar, skolor och myndigheter under de sista fyra terminerna.

Under alla terminer ingår kontinuerlig röstträning.

Ansökan till Tolkutbildningen

När du ansöker ska du skicka med:

  • Personligt brev, gärna med foto  
  • Gymnasiebetyg

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Arbeta som teckenspråkstolk och dövblindtolk.

Fellingsbro folkhögskola, filial Örebro

På Fellingsbro folkhögskola i Örebro bedrivs Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning, grundkurs i svenskt teckenspråk, distanskurser i svenskt teckenspråk - distans, Allmän kurs - svenskt teckenspråk, Syntolksutbildning på distans och Friskvårdskurs för personer med förvärvad hjärnskada.

Läs mer om skolan

Postadress:
Fellingsbro folkhögskola, filial Örebro
Klerkgatan 16
702 25 Örebro

Telefon: 0581-891 00
E-post: info@fellingsbro.fhsk.se
Webbadress: https://www.fellingsbro.fhsk.se/