Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning

Profilkurs, Yrkesutbildning Fellingsbro folkhögskola, filial Örebro
Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  4 år
 • Ansök senast:
  5 aug 2022
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Yrkesutbildning

Är du intresserad av språk och vill arbeta med människor? Då kan Teckenspråks- och dövblindtolk vara rätt val för dig. Det är lätt att få jobb och arbetet är varierande.

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: 18 år. Grundläggande be­hörighet för högskolestudier. Fullgod hörsel och syn. Deltagande på intervju­dagar. Inga förkunska­per i svenskt teckenspråk krävs. Goda kunskaper i svenska och svenskt teckenspråk kan möjliggöra för­kortad studiegång.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 15 aug 2022 - 9 jun 2023

Kostnader: 1 000 kr/läsår för fika och material. Samt upp till 2 000 kr/läsår för läromedel beroende på vilka böcker du behöver köpa.

Kontakt: Anita Fredriksson

Telefon: 0581-891 00

E-post:
anita.fredriksson@fellingsbro.fhsk.se

Vad leder tolkutbildningen till?

Utbildningen ger kompetens för att arbeta som teckenspråkstolk och döv­blindtolk.

Kursinnehåll - Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning

Under termin 1-4 får du grundläggan­de utbildning i svenskt teckenspråk och du har en mentor som tillsammans med dig tar ansvar för din språkutveck­ling. På schemat finns dessutom svens­ka, samhällskunskap, psykologi samt dövstudier.

Under termin 5-8 får du utbildning i tolkning, svenskt teckenspråk, svenska, psykologi, samhällskunskap och engel­ska.

Praktik på tolkcentraler eller tolkbolag

Dessutom ingår sammanhängan­de praktik på tolkcentraler/-bolag runt om i Sverige, men även möjlighet till extra praktiktillfällen i samarbete med lokala aktörer såsom föreningar, skolor och myndigheter under de sista fyra terminerna.

Under alla terminer ingår kontinuerlig röstträning.

Ansökan till Tolkutbildningen

När du ansöker ska du skicka med:

  • Personligt brev, gärna med foto  
  • Gymnasiebetyg

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Arbeta som teckenspråkstolk och dövblindtolk.

Fellingsbro folkhögskola, filial Örebro

Fellingsbro folkhögskola anordnar kurser och utbildningar i Fellingsbro, Örebro och på distans. Skolan har Region Örebro län som huvudman och erbjuder Allmän kurs, Profilkurser och Yrkesutbildningar. Fellingsbro folkhögskola har en profil med inriktning på funktionsvariation och språk. På Fellingsbro folkhögskola i Örebro bedrivs Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning, grundkurs i svenskt teckenspråk, distanskurser i svenskt teckenspråk - distans, Allmän kurs - svenskt teckenspråk, Syntolksutbildning på distans och Friskvårdskurs för personer med förvärvad hjärnskada.

Läs mer om skolan

Postadress:
Fellingsbro folkhögskola, filial Örebro
Klerkgatan 16
702 25 Örebro

Telefon: 0581-891 00
E-post: info@fellingsbro.fhsk.se
Webbadress: https://www.fellingsbro.fhsk.se/