Två kvinnor sittande på var sin stol, tittar på varandra och ler.
Kursdeltagare på Fellingsbro folkhögskola

Du kan fortfarande söka kurser

Det är många som har sökt till våra kurser och antagningarna är i full gång. Men det finns fortfarande möjlighet att söka till några av våra kurser. Här ser du vilka ansökningsdatum som gäller:

Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning - ny sista ansökningsdag 8 juni

Teckenspråkskurs - ny sista ansökningsdag 10 juni

Allmän kurs på teckenspråk - ny sista ansökningsdag 1 juni

Syntolksutbildning - ny sista ansökningsdag 25 maj

Ansökningsdatumen kan komma att flyttas fram ytterligare beroende på ansökningsläget.

Alla nyheter