Kursen vänder sig till dig som är ung och som saknar godkända betyg från grundskolan eller gymnasiet. Du har kanske någon funktionsnedsättning och behöver mer tid och en mindre studiegrupp.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år 35 kursveckor

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Deltagande i prova-på-dagar (3 dagar) den 21-23 maj.

Kostnader: 400 kr för kopierat undervisningsmaterial samt upp till 1 000 kr beroende på vilka läromedel du behöver köpa.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 26 aug 2019 - 20 maj 2020

Kontakt:
Ulla Raslöv

Telefon: 0581-89 100 (växel)
E-post:
ulla.raslov@fellingsbro.fhsk.se

Syfte

Ett syfte med kursen kan vara att läsa in grundskolebehörighet eller läsa vidare på gymnasienivå. En stor del av kursen går också ut på att jobba med självkänsla och självförtroende, att lära känna sina styrkor och utmaningar och att lära sig se möjligheter och hitta motivation.

Kursinnehåll

Undervisning i ämnen som t.ex. svenska, engelska och matematik samt även självkännedom, drama och psykologi.

Inträdeskrav

Deltagande i prova-på-dagar (3 dagar) den 21-23 maj.

Kontakt

Ulla Raslöv
E-post: ulla.raslov@fellingsbro.fhsk.se
Telefon (växel): 0581-891 00

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Ha studievana och behörigheter för vidare studier.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.fellingsbro.fhsk.se/kurser/allmaen-grundkurs