På allmän kurs ges möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till högre studier samt att eventuellt uppnå vissa särskilda behörigheter.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år Du kan gå ett, två eller tre år, beroende på skolbakgrund och framtidsplaner.

Ansök senast: 1 maj 2020

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Minimiåldern är 18 år. Vid antagningen prioriterar vi den som saknar fullständig gymnasieutbildning samt äldre med kort utbildningsbakgrund.

Kostnader: 400 för kopierat undervisningsmaterial, samt upp till 1 000 kr beroende på vilka läromedel du behöver köpa.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 17 aug 2020 - 21 maj 2021

Kontakt:
Maria Andersson

Telefon: 0581-89 100 (växel)
E-post:
maria.andersson@fellingsbro.fhsk.se

OBS!
Ansök senast 1 maj 2020

Målgrupp

Till de allmänna kurserna söker människor i alla åldrar med olika bakgrund och framtidsplaner.

Syfte

På Allmän kurs ges möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till högre studier samt att eventuellt uppnå vissa särskilda behörigheter. Syftet är, utöver att nå behörigheter, att du ska växa som människa och samhällsmedborgare, det vill säga att du ska lära för livet. 

Kursinnehåll

I kursen ingår bl.a. de gymnasiegemensamma ämnena svenska, engelska, samhällskunskap, matematik, naturkunskap, historia och religionskunskap. Därutöver ingår ett tillval, kulturstunder, studiebesök, temadagar, kulturevenemang och internationellt utbyte m.m.

Du kan gå ett, två eller tre år, beroende på skolbakgrund och framtidsplaner. Varje kursdeltagare får en individuell studieplan.

Antal platser

Ca 60 delat på fyra grupper. 

Inträdeskrav

Minimiåldern är 18 år. Vid antagningen prioriterar vi den som saknar fullständig gymnasieutbildning samt äldre med kort utbildningsbakgrund.

Kontakt

Maria Andersson

maria.andersson@fellingsbro.fhsk.se

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Ha grundläggande behörighet för vidare studier.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.fellingsbro.fhsk.se/kurser/allmaen-kurs