En kurs för dig med NPF-diagnos högfungerande autism, asperger eller annan diagnos inom autismspektrum utan utvecklingsstörning. Syftet är att öka din självkänsla, självinsikt och självförtroende.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år 1+1 termin, behovsprövning vid respektive terminsstart, 35 veckor per läsår

Ansök senast: 25 apr 2020

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Minimiålder 18 år med NPF-diagnosen högfungerande autism, Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum utan utvecklingsstörning. Deltagande i prova-på-kurs (3 dagar) Prova-på-kurserna äger rum 26-28 maj och 1-3 juni 2020.

Kostnader: 400 för kopierat undervisningsmaterial, samt upp till 1 000 kr för läromedel och resor.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 24 aug 2020 - 21 maj 2021

Kontakt:
Anna Liljenbring

Telefon: 0581-89 116, 070-861 98 48
E-post:
anna.liljenbring@fellingsbro.fhsk.se

OBS!
Ansök senast 25 apr 2020

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig med NPF-diagnos högfungerande autism, asperger eller annan diagnos inom autismspektrum utan utvecklingsstörning.

Syfte

Baskursens centrala syften är att öka din självkänsla, din självinsikt och ditt självförtroende. Vi strävar efter att du ska känna motivation och ett sammanhang i tillvaron. Genom det vill vi förbereda dig för livet. Du får utveckla och hitta strategier för att fungera socialt, att arbeta i grupp samt att planera och praktiskt hantera din vardag och dess innehåll.

Kursinnehåll

Studierna är variationsrika och utgår från gruppens och dina individuella behov vilka fångas upp genom bl.a. kartläggning, samtal och observation. Kursdeltagarna bor på skolans internat vilket är en förutsättning för arbetet med att ge en struktur när det gäller boende, skola och fritid. Assistentstöd finns på skoltid samt vardagskvällar och nätter men inte på helger. Studiebesök och studieresor ingår obligatoriskt i kursen. Kursen är inte behörighetsgivande.

Antal platser

14 indelat i två grupper

Inträdeskrav

1. Minimiålder 18 år inom läsåret på baskursen
2. Högfungerande autism, Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum

Kontakt

Anna Liljenbring

E-post: anna.liljenbring@fellingsbro.fhsk.se
Telefon: 0581-891 16
Mobil: 070-861 98 48

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Ha större möjlighet att klara ett självständigt liv med eget boende.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.fellingsbro.fhsk.se/kurser/baskurs