Behandlingspedagog Yrkesutbildning

Fellingsbro folkhögskola


Ansök nu
För dig som vill arbeta med människor på behandlingshem, i öppenvård, inom socialpsykiatrin eller kriminalvården, med elever med särskilda behov, ensamkommande flyktingar eller annan stödverksamhet.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 2 år Totalt 71 kursveckor

Ansök senast: 1 maj 2020

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Treåriga gymnasiestudier med uppnådd grundläggande behörighet till yrkeshögskola, minimiålder 23 år, tre års drogfrihet, arbetslivserfarenhet. Obligatoriskt deltagande på intervjudag.

Kostnader: 400 för kopierat undervisningsmaterial, samt upp till 2 000 kr beroende på vilka läromedel du behöver köpa.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 17 aug 2020 - 21 maj 2021

Kontakt:
Lena Ackesten

Telefon: 0581-89 100 (växel)
E-post:
lena.ackesten@fellingsbro.fhsk.se

OBS!
Ansök senast 1 maj 2020

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med människor på behandlingshem, i öppenvård, inom socialpsykiatrin eller kriminalvården, med elever med särskilda behov, ensamkommande flyktingar eller annan stödverksamhet.

Syfte

Syftet med kursen är att du ska få kunskaper och verktyg, samt arbeta med självkännedom och personlig utveckling, för att kunna arbeta inom missbruksvården och med människor i andra socialt utsatta situationer.

Kursinnehåll

Kursen är en tvåårig yrkesutbildning på eftergymnasial nivå och innehåller ämnena behandlingsmetodik, psykologi, sociologi, pedagogik, psykiatri, rättskunskap, drama, hälsa samt etik. I utbildningen ingår även studier inom ART (Aggression Replacement Training), KBT-introduktionskurs, ÅP (Återfallsprevention) och MI (Motiverande Samtal).

Skolan har utbyte och samarbete med flera internationella aktörer och studiebesök är en viktig del av undervisningen. För att garantera en hög kvalitet och aktualitet strävar vi efter att erbjuda bredd i utbildningen och spegla olika synsätt på missbruk och behandling i nära dialog och samverkan med aktörer inom behandlingsområdet.

Två praktikperioder med lärandet förlagt till arbetsplatser ingår i utbildningen. Observera att innehållet och strukturen i kursen kan ändras fortlöpande eftersom både lärare, deltagare och arbetsgivare har möjlighet att påverka upplägget av kursen.

Antal platser

14

Inträdeskrav

Treåriga gymnasiestudier med uppnådd grundläggande behörighet till yrkeshögskola, minimiålder 23 år, tre års drogfrihet, arbetslivserfarenhet. Obligatoriskt deltagande på intervjudag.

Kontakt

Lena Ackesten 
E-post: lena.ackesten@fellingsbro.fhsk.se
Telefon (växel): 0581-891 00

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Arbeta som yrkesutbildad Behandlingspedagog.