Personlig assistent Yrkesutbildning

Fellingsbro folkhögskola


Ansök nu
Kursen riktar sig till dig som har svenska som andraspråk och som har livserfarenhet och ett genuint intresse av att arbeta med andra människor.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: 1 maj 2020

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du ska ha läst Svenska för invandrare (SFI) till minst nivå C. Arbetslivserfarenhet är meriterande. Deltagande på intervjudag är obligatorisk.

Kostnader: 400 för kopierat undervisningsmaterial, samt upp till 1 000 kr beroende på vilka läromedel du behöver köpa.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 17 aug 2020 - 21 maj 2021

Kontakt:
Niclas Thörner

Telefon: 0581-89 100 (växel)
E-post:
niclas.thorner@fellingsbro.fhsk.se

OBS!
Ansök senast 1 maj 2020

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som har svenska som andraspråk och som har livserfarenhet och ett stort intresse av att arbeta med andra människor.

Syfte

Du som går kursen ska få så breda kunskaper att du kan ge assistans med god kvalitet åt personer med funktionsnedsättning i deras olika livssituationer. Det kan t.ex. handla om grundläggande personliga behov, arbete, studier, hemsysslor, resor och fritidsaktiviteter. Kursen är också meriterande för andra insatser enligt LSS, såsom kontaktperson, olika boendeformer och inom daglig verksamhet.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande ämnesområden: svenska för yrkeslivet, kunskap om funktionsnedsättningar, beteendeämnen och livsfrågor, hälsa och motion, omvårdnad, drama och kommunikation, skapande arbete, svenskt teckenspråk, datorkunskap, praktisk pedagogik, hjälpmedelskunskap, egenvårdskurs och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
I kursen ingår också fyra veckors praktik.

Antal platser

12

Inträdeskrav

Du ska ha läst Svenska för invandrare (SFI) till minst nivå C. Arbetslivserfarenhet är meriterande. Deltagande på intervjudag är obligatorisk.

Kontakt

Niclas Thörner
E-post: niclas.thorner@fellingsbro.fhsk.se
Telefon (växel): 0581-891 00

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Arbeta som yrkesutbildad personlig assistent eller elevassistent.