Better English - intensivkurs i engelska

Fellingsbro folkhögskola


Ansök nu
Kursen vänder sig dels till skolans långkurselever, dels till andra intresserade som önskar fördjupning och intensiv träning av sina kunskaper och färdigheter i engelska.

Kurstyp: Sommar/helg/veckokurs

Studietakt: 100%

Längd: 10 kursdagar

Ansök senast: 25 april 2020

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Minimiålder 18 år.

Kostnader: Deltagarna betalar själva sina läromedel (böcker m.m.) ca 200 kr. Inackordering med rum hela kurstiden samt frukost - förmiddagsfika och lunch vardagar kostar totalt 4 180 kr.

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Ja

Kurstid: 25 maj 2020 - 5 jun 2019

Kontakt:
Skolans expedition

Telefon: 0581-89 100
E-post:
info@fellingsbro.fhsk.se

OBS!
Ansök senast 25 april 2020

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som önskar fördjupning och intensiv träning av dina kunskaper och färdigheter i engelska. Kursen riktar sig också till skolans långkurselever.

Syfte

Syftet med Better English är att på kort tid ge dig en uppfräschning av dina engelskkunskaper.

Kursinnehåll

Fellingsbro folkhögskolas egna engelsklärare fungerar som handledare. På kursen arbetar vi på olika nivåer beroende på deltagarnas förkunskaper och intressen. Deltagarna delas in i två grupper.

Följande arbetsmoment ingår:
- Betoning på engelsk konversation
- Textstudier med övningar
- Viss realia

Inträdeskrav

Du ska ha fyllt 18 år.

Kostnader

Deltagarna står själva för kursens läromedel, ca 200 kronor. Inackordering med rum hela kurstiden samt frukost, förmiddagsfika och lunch på vardagar kostar 4 500 kronor.

Kontakt

Ulla Raslöv
E-post: ulla.raslov@fellingsbro.fhsk.se
Telefon (växel): 0581-891 00