Behandlingspedagog Yrkesutbildning

Ansök nu

Behandlingspedagog Yrkesutbildning

Fellingsbro folkhögskola


Ansök nu

För dig som vill arbeta med människor på behandlingshem, i öppenvård, inom socialpsykiatrin eller kriminalvården, med elever med sär­skilda behov, ensamkommande flyk­tingar eller annan stödverksamhet.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 2 år Totalt 71 kursveckor

Ansök senast: 1 maj 2021

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Slutförda gymnasiestudier med uppnådd grundläggande behörighet till yrkeshögskola, minimiålder 23 år, tre års drogfrihet, arbetslivserfarenhet. Obligatoriskt deltagande på intervjudag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Kostnader: 600 kr/läsår för kopierat undervisningsmaterial, samt upp till 2 000 kr/läsår för läromedel beroende på vilka böcker du behöver köpa.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 16 aug 2021 - 20 maj 2022

Kontakt:
Lena Ackesten

Telefon: 0581-89 100 (växel)
E-post:
lena.ackesten@fellingsbro.fhsk.se

OBS!
Ansök senast 1 maj 2021

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med människor på behandlingshem, i öppenvård, inom socialpsykiatrin eller kriminalvården, med elever med sär­skilda behov, ensamkommande flyk­tingar eller annan stödverksamhet.

Syfte

Syftet med kursen är att du ska få kun­skaper och verktyg, samt arbeta med självkännedom och personlig utveck­ling, för att kunna arbeta inom miss­bruksvården och med människor i an­dra socialt utsatta situationer.

Kursinnehåll

Kursen är en tvåårig yrkesutbildning på eftergymnasial nivå och innehåller ämnena behandlingsmetodik, psykologi, sociologi, pedagogik, psykiatri, rättskunskap, drama, hälsa samt etik. I utbildningen ingår även studier inom ART (Aggression Replacement Training), KBT-introduktionskurs, ÅP (Återfallsprevention), MI (Motiverande Samtal) och MHFA (Första hjälpen till psykisk hälsa).

För att garantera en hög kvalitet och aktualitet strävar vi efter att erbjuda bredd i utbildningen och spegla olika synsätt på missbruk och behandling i nära dialog och samverkan med aktörer inom behandlingsområdet.

Tre praktikperioder med lärandet förlagt till arbetsplatser ingår i utbildningen. Observera att innehållet och strukturen i kursen kan ändras fortlöpande då både lärare, deltagare och arbetsgivare har möjlighet att påverka upplägget av kursen.

Kursen är förlagd på en folkhögskola av en anledning. Här finns traditionen att inte bara fokusera på fakta och teori, utan även på samtalet och erfarenhetsutbytet. Vi värnar om hela människan. Det ökar självkännedomen och gör dig till en bättre behandlare.

Antal platser

14

Antagningsvillkor

Slutförda gymnasiestudier med uppnådd grundläggande behörighet till yrkeshögskola, minimiålder 23 år, tre års drogfrihet, arbetslivserfarenhet. Obligatoriskt deltagande på intervjudag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Ansökan

När du ansöker ska du skicka med:

  • Bevis för gymnasiebehörighet
  • Intyg om arbetslivserfarenhet (meriterande men ej obligatoriskt)
  • Personligt brev

Kontakt

Lena Ackesten 
E-post: lena.ackesten@fellingsbro.fhsk.se
Telefon (växel): 0581-891 00

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Arbeta som yrkesutbildad behandlingspedagog.