Svenska som andraspråk

Ansökan stängd

På kursen Svenska som andraspråk får du träna på att för­stå, prata och skriva på svenska och få mer kunskap om det svenska samhäl­let. Du ska få möjlighet att växa som människa och se nya möjligheter i livet.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Minimiålder för att gå kursen är 18 år. Kunskaperna i svenska ska motsvara minst SFI B-nivå.

Kostnader: Upp till 600 kr/läsår beroende på vilka läroböcker du behöver köpa.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 23 aug 2021 - 20 maj 2022

Kontakt:
Helli Malers

Telefon: 0581-89 100 (växel)
E-post:
helli.malers@fellingsbro.fhsk.se


Vem kan söka till kursen Svenska som andraspråk?

Kursen vänder sig till dig som har svenska som andraspråk och behöver mer träning i svenska.

Hur är undervisningen på Svenska som andraspråk?

På kursen får du arbeta i en liten grupp; prata, läsa, skriva och diskutera. Du får lära dig mycket om det svenska sam­hället samt arbeta med demokratifrå­gor.

Kursen är på heltid, 30 lektioner i veck­an. Lektionerna handlar om svenska och samhällsorientering, samt även vardagsekonomi, natur- och miljökun­skap, hälsa och fysisk aktivitet.

Vi åker på olika stu­diebesök och vi deltar på temadagar och andra aktiviteter tillsammans med deltagare på andra kurser på skolan.

Ansökan till Svenska som andraspråk

Sista ansökningsdag till HT 2021 är 1 maj. Senare ansökningar behandlas om det finns platser kvar. Ansökan till HT 2021 öppnas 15 februari 2021.

När du ansöker ska du skicka med:

  • Intyg från SFI med nivå

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Ha en förbättrad svenska och större kunskap om det svenska samhället.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.fellingsbro.fhsk.se/kurser/svenska-som-andraspraak