Allmän kurs

Ansök nu

Allmän kurs

Fellingsbro folkhögskola

Ansökan öppnar snart

Allmän kurs ger allmän behörighet för vidare studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet och är ett alternativ till gymnasium eller Komvux. Du studerar i 1-3 år beroende på tidigare erfarenheter och studier.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år Du kan gå ett, två eller tre år, beroende på skolbakgrund och framtidsplaner.

Ansök senast: 1 maj 2022

Ansökan öppnar: 15 feb 2022

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Minimiålder 18 år. Vid antagningen prioriterar vi den som saknar fullstän­dig gymnasieutbildning samt äldre med kort utbildningsbakgrund.

Kostnader: 600 kr/läsår för kopierat undervisningsmaterial, samt upp till 1 000 kr/läsår för läromedel, beroende på vilka böcker du behöver köpa.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 15 aug 2022 - 19 maj 2023

Kontakt:
Anneli Eriksson

Telefon: 0581-89 100 (växel)
E-post:
anneli.eriksson@fellingsbro.fhsk.se


OBS!
Ansökan öppnar
15 feb 2022

Vad är Allmän kurs?

På Allmän kurs ges du möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till högre studier samt att eventuellt uppnå vissa särskilda behörigheter. Syftet är, utöver att nå behörigheter, att du ska växa som människa och samhällsmedborgare, det vill säga att du ska lära för livet.

Vem kan söka till Allmän kurs?

Allmän kurs riktar sig till dig som saknar fullständig gymnasieutbildning. Till Allmän kurs söker människor i olika åldrar med varierande bakgrund och framtidsplaner.  

Hur går undervisningen till?

I kursen ingår bl.a. de gymnasiegemen­samma ämnena svenska, engelska, samhällskunskap, matematik, natur­kunskap, historia och religionskun­skap. Därutöver ingår ett tillval, motion och hälsa, kulturstunder, studiebesök, temadagar, kulturevenemang och in­ternationellt utbyte m.m.

Du kan gå ett, två eller tre år, beroen­de på skolbakgrund och framtidspla­ner. Varje kursdeltagare får en indivi­duell studieplan.

Stöd och hjälp i undervisningen

På Allmän kurs studerar du tillsammans med andra vuxna i mindre grupper. Du har två mentorer som tillsammans med dig ansvarar för dina studier. Din studieinsats på Allmän kurs bedöms inte genom prov. Därför är det viktigt att du är närvarande på lektionerna och deltar aktivt i diskussioner, redovisningar, praktiska övningar och grupparbeten.

På lektionerna finns oftast en lärare och en assistent som kan stötta och hjälpa dig i undervisningen.

Ansökan till Allmän kurs

När du ansöker ska du skicka med:

  • Betyg/intyg från tidigare studier
  • Eventuella arbetsgivarintyg

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Ha grundläggande behörighet för vidare studier.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.fellingsbro.fhsk.se/kurser/allmaen-kurs/