Baskurs

Ansök nu

Baskurs

Fellingsbro folkhögskola

Ansökan öppnar snart

Baskursen riktar sig till dig med AST och handlar om ökad självkänsla, självinsikt och självförtroende. Vi utgår från dina och gruppens behov och strävar efter att du ska känna motivation och ett sammanhang i tillvaron.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år 1+1 termin, behovsprövning vid respektive terminsstart, 35 veckor per läsår

Ansök senast: 1 maj 2022

Ansökan öppnar: 15 feb 2022

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Minimiålder 18 år. Högfungerande autism, Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum. Deltagande i prova-på-kurs (3 dagar) den 23-25 maj eller den 30 maj - 1 juni 2022.

Kostnader: 600 kr/läsår för kopierat undervisningsmaterial, samt upp till 1 000 kr/läsår för läromedel och resor.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 22 aug 2022 - 19 maj 2023

Kontakt:
Anna Liljenbring

Telefon: 070-861 98 48
E-post:
anna.liljenbring@fellingsbro.fhsk.se


OBS!
Ansökan öppnar
15 feb 2022

Vem kan söka till Baskursen?

Kursen vänder sig till dig med NPF-diagnos högfungerande autism, Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum utan intellektuell funktionsnedsättning.

För att börja på Baskursen behöver du först gå en tredagars prova-på-kurs.

Vad går Baskursen ut på?

Baskursens centrala syften är att öka din självkänsla, din självinsikt och ditt självförtroende. Vi strävar efter att du ska känna motivation och ett sammanhang i tillvaron. Genom det vill vi förbereda dig och ge dig förutsättningar inför ditt nästa steg i livet.

Studierna är variationsrika och utgår från gruppens och dina individuella behov vilka fångas upp genom bl.a. kartläggning, samtal och observation. Kursdeltagarna bor på skolans internat vilket är en förutsättning för arbetet med att ge en struktur när det gäller boende, skola och fritid. Assistentstöd finns på skoltid samt vardagskvällar och nätter men inte på helger. Studiebesök och studieresor ingår obligatoriskt i kursen. Kursen är inte behörighetsgi­vande.

Ansökan till Baskursen

Sista ansökningsdag till prova-på-dagarna 25 april. Ansökan till ettåriga Baskursen sker på plats under prova-på-dagarna.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Ha större möjlighet att klara ett självständigt liv med eget boende.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.fellingsbro.fhsk.se/kurser/baskurs/