Behandlingspedagog Yrkesutbildning

Ansök nu

Behandlingspedagog Yrkesutbildning

Fellingsbro folkhögskola

Ansökan öppnar snart

På vår Behandlingspedagogutbildning får du kunskaper och verktyg samtidigt som du arbetar med självkännedom och din egen personliga utveckling. Efter avslutad kurs är du redo för arbete inom missbruksvården eller med människor i andra socialt utsatta situationer.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 2 år Totalt 71 kursveckor

Ansök senast: 1 maj 2022

Ansökan öppnar: 15 feb 2022

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Slutförda gymnasiestudier med uppnådd grundläggande behörighet till yrkeshögskola, minimiålder 23 år, 3 års drogfrihet, arbetslivserfarenhet. Deltagande på intervjudag 30 maj, 31 maj eller 2 juni 2022. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Kostnader: 600 kr/läsår för kopierat undervisningsmaterial. Litteraturkostnad tillkommer.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 15 aug 2022 - 19 maj 2023

Kontakt:
Lena Ackesten

Telefon: 072-141 30 45
E-post:
lena.ackesten@fellingsbro.fhsk.se


OBS!
Ansökan öppnar
15 feb 2022

Vad kan jag jobba med som behandlingspedagog?

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med människor på behandlingshem, i öppenvård, inom socialpsykiatrin eller kriminalvården, med elever med sär­skilda behov, ensamkommande flyk­tingar eller annan stödverksamhet.

Vad får jag lära mig på utbildningen?

Kursen är en tvåårig yrkesutbildning på eftergymnasial nivå och innehåller ämnena behandlingsmetodik, psykologi, sociologi, pedagogik, psykiatri, socialpedagogik, rättskunskap, drama samt etik. I utbildningen ingår även studier inom ACT (Acceptance and Commitment Therapy), ART (Aggression Replacement Training), ÅP (Återfallsprevention), MI (Motiverande Samtal) och MHFA (Första hjälpen till psykisk hälsa).

Samverkan med behandlingsbranschen

För att garantera en hög kvalitet och aktualitet strävar vi efter att erbjuda bredd i utbildningen och spegla olika synsätt på missbruk och behandling i nära dialog och samverkan med aktörer inom behandlingsområdet.

Praktisera som behandlingspedagog

Tre praktikperioder med lärandet förlagt till arbetsplatser ingår i utbildningen. Observera att innehållet och strukturen i kursen kan ändras fortlöpande då både lärare, deltagare och arbetsgivare har möjlighet att påverka upplägget av kursen.

Kursen är förlagd på en folkhögskola av en anledning. Här finns traditionen att inte bara fokusera på fakta och teori, utan även på samtalet och erfarenhetsutbytet. Vi värnar om hela människan. Det ökar självkännedomen och gör dig till en bättre behandlare.

Ansökan till Behandlingspedagogutbildningen

När du ansöker ska du skicka med:

  • Bevis för gymnasiebehörighet
  • Intyg om arbetslivserfarenhet (meriterande)
  • Personligt brev

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Arbeta som yrkesutbildad behandlingspedagog.