Behandlingspedagog Yrkesutbildning

Profilkurs, Yrkesutbildning Fellingsbro folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  2 år Totalt 71 kursveckor
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Yrkesutbildning

På vår Behandlingspedagogutbildning får du kunskaper och verktyg samtidigt som du arbetar med självkännedom och din egen personliga utveckling. Efter avslutad kurs är du redo för arbete inom missbruksvården eller med människor i andra socialt utsatta situationer.

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Slutförda gymnasiestudier med uppnådd grundläggande behörighet till yrkeshögskola, minimiålder 23 år, 3 års drogfrihet, arbetslivserfarenhet. Deltagande på intervjudag 30 maj, 31 maj eller 2 juni 2022. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 15 aug 2022 - 19 maj 2023

Kostnader: 600 kr/läsår för kopierat undervisningsmaterial. Litteraturkostnad tillkommer.

Kontakt: Lena Ackesten

Telefon: 072-141 30 45

E-post:
lena.ackesten@fellingsbro.fhsk.se

Vad kan jag jobba med som behandlingspedagog?

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med människor på behandlingshem, i öppenvård, inom socialpsykiatrin eller kriminalvården, med elever med sär­skilda behov, ensamkommande flyk­tingar eller annan stödverksamhet.

Vad får jag lära mig på utbildningen?

Kursen är en tvåårig yrkesutbildning på eftergymnasial nivå och innehåller ämnena behandlingsmetodik, psykologi, sociologi, pedagogik, psykiatri, socialpedagogik, rättskunskap, drama samt etik. I utbildningen ingår även studier inom ACT (Acceptance and Commitment Therapy), ART (Aggression Replacement Training), ÅP (Återfallsprevention), MI (Motiverande Samtal) och MHFA (Första hjälpen till psykisk hälsa).

Samverkan med behandlingsbranschen

För att garantera en hög kvalitet och aktualitet strävar vi efter att erbjuda bredd i utbildningen och spegla olika synsätt på missbruk och behandling i nära dialog och samverkan med aktörer inom behandlingsområdet.

Praktisera som behandlingspedagog

Tre praktikperioder med lärandet förlagt till arbetsplatser ingår i utbildningen. Observera att innehållet och strukturen i kursen kan ändras fortlöpande då både lärare, deltagare och arbetsgivare har möjlighet att påverka upplägget av kursen.

Kursen är förlagd på en folkhögskola av en anledning. Här finns traditionen att inte bara fokusera på fakta och teori, utan även på samtalet och erfarenhetsutbytet. Vi värnar om hela människan. Det ökar självkännedomen och gör dig till en bättre behandlare.

Ansökan till Behandlingspedagogutbildningen

När du ansöker ska du skicka med:

 • Bevis för gymnasiebehörighet
 • Intyg om arbetslivserfarenhet (meriterande)
 • Personligt brev

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Arbeta som yrkesutbildad behandlingspedagog.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://www.fellingsbro.fhsk.se/kurser/behandlingspedagogutbildning/

Fellingsbro folkhögskola

Fellingsbro folkhögskola anordnar kurser och utbildningar i Fellingsbro, Örebro och på distans. Skolan har Region Örebro län som huvudman och erbjuder Allmän kurs, Profilkurser och Yrkesutbildningar. Fellingsbro folkhögskola har en profil med inriktning på funktionsvariation och språk vilket löper som en röd tråd genom hela kursutbudet. Idag finns omkring 300 kursdeltagare och 90 anställda på skolan.

Läs mer om skolan

Postadress:
Fellingsbro folkhögskola
Box 4
732 02 Fellingsbro

Besöksadress: Bergsvägen 2

Telefon: 0581-891 00
E-post: info@fellingsbro.fhsk.se
Webbadress: https://www.fellingsbro.fhsk.se/