• Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1 år 1+1 termin, behovsprövning vid respektive terminsstart, 35 veckor per läsår
 • Ansök senast:
  25 april 2023
 • Kurstyp:
  Profilkurs

En kurs för dig med AST som handlar om ökad självkänsla, självinsikt och självförtroende. Vi utgår från behoven och strävar efter att du ska känna motivation, delaktighet och sammanhang i tillvaron.

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Minimiålder 18 år. Högfungerande autism, Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum. Deltagande i prova-på-kurs (3 dagar) den 23-25 maj eller 29-31 maj 2023.

Studiestödsnivå (CSN): Grundskolenivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 23 aug 2023 - 17 maj 2024

Kostnader: 600 kr/läsår för kopierat undervisningsmaterial, samt upp till 1 000 kr/läsår för läromedel och resor.

Kontakt: Anna Liljenbring

Telefon: 070-861 98 48

E-post:
anna.liljenbring@fellingsbro.fhsk.se

Vem kan söka till Baskursen?

Kursen vänder sig till dig med NPF-diagnos högfungerande autism, Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum utan intellektuell funktionsnedsättning.

För att börja på Baskursen behöver du först gå en tredagars prova-på-kurs.

Vad går Baskursen ut på?

Baskursens centrala syften är att öka din självkänsla, din självinsikt och ditt självförtroende. Vi strävar efter att du ska känna motivation, delaktighet och ett sammanhang i tillvaron. Genom det vill vi förbereda dig och ge dig förutsättningar inför ditt nästa steg i livet.

Studierna är variationsrika och utgår från gruppens och dina individuella behov vilka fångas upp genom bl.a. kartläggning, samtal och observation. Kursdeltagarna bor på skolans internat vilket är en förutsättning för arbetet med att ge en struktur när det gäller boende, skola och fritid. Assistentstöd finns på skoltid samt vardagskvällar och nätter men inte på helger. Studiebesök och studieresor ingår obligatoriskt i kursen. Kursen är inte behörighetsgi­vande.

Ansökan till Baskursen

Ansökan till ettåriga Baskursen sker på plats under prova-på-dagarna. Sista ansökningsdag till prova-på-dagarna 25 april. 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Ha större möjlighet att klara ett självständigt liv med eget boende.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://www.fellingsbro.fhsk.se/sv/kurser/baskurs/

Fellingsbro folkhögskola

Fellingsbro folkhögskola anordnar kurser och utbildningar i Fellingsbro, Örebro och på distans. Skolan har Region Örebro län som huvudman och erbjuder Allmän kurs, Profilkurser och Yrkesutbildningar. Fellingsbro folkhögskola har en profil med inriktning på funktionsvariation och språk vilket löper som en röd tråd genom hela kursutbudet.

Läs mer om skolan

Postadress:
Fellingsbro folkhögskola
Box 4
732 02 Fellingsbro

Besöksadress: Bergsvägen 2

Telefon: 0581-891 00
E-post: info@fellingsbro.fhsk.se
Webbadress: https://www.fellingsbro.fhsk.se/