Stödassistentutbildning

Profilkurs, Yrkesutbildning Fellingsbro folkhögskola
Ansökan öppnar snart
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  2 år
 • Ansök senast:
  1 maj 2023
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Yrkesutbildning

Har du svenska som andraspråk och vill arbeta med människor? Då kanske Stödassistent är något för dig. Efter avklarad utbildning kan du söka jobb inom t.ex. LSS, vård, skola eller omsorg.

Lediga platser: Ja

Ansökan öppnar: 15 feb 2023

Antagningsvillkor: Minimiålder 23 år. Godkända betyg i SFI D-nivå. Deltagande på intervjudag 23, 24 eller 25 maj 2023. Om du blir kallad till intervju är du skyldig att visa ett utdrag ur belastningsregistret: Arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS-verksamhet).

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 16 aug 2023 - 17 maj 2024

Kostnader: 600 kr/läsår för kopierat undervisningsmaterial, samt upp till 1 000 kr/läsår för läromedel beroende på vilka böcker du behöver köpa.

Kontakt: Jenny Molin

Telefon: 019-602 82 07

E-post:
jenny.molin@fellingsbro.fhsk.se

Vem kan söka till stödassistentutbildningen?

Utbildningen är för dig som är minst 23 år och som har svenska som andraspråk och godkända betyg i SFI, D-nivå.

Vad får du lära dig på stödassistentutbildningen?

Utbildningen till stödassistent är tvåårig. Utbildningen är närvarobaserad, du läser på plats på skolan måndag till fredag.

Första året på utbildningen läser du:

 • Psykologi/Psykiatri
 • Barn, kultur och fritid
 • Yrkessvenska i barnomsorg/skola
 • Svenska
 • Specialpedagogik
 • Samhällskunskap
 • Etik
 • MHFA, 1 vecka
 • Vård och omsorg/medicin

Andra året på utbildningen läser du:

 • Pedagogiskt ledarskap
 • Svenska
 • Yrkessvenska i vård- och omsorg
 • Socialt arbete
 • Samhällskunskap
 • Dokumentation
 • Vård och omsorg/medicin
 • Hälsa
 • Ord och bild

Varje år har du en praktikperiod på vårterminen. I utbildningen ingår även Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK), Hjärt- och lungräddning (HLR) och Första hjälpen vid psykisk ohälsa (MHFA). För den som vill finns möjlighet att lära sig att cykla och simma. Du får också lära dig laga några klassiska svenska maträtter.

Vad kan du arbeta med efter utbildningen?

Stödassistentutbildningen ger dig kunskap och kompetens som behövs inom många olika verksamheter. Efter utbildningen kan du arbeta inom t.ex. LSS, äldreomsorg, skola, förskola eller HVB-hem.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Stödassistentutbildningen ger dig kunskap och kompetens som behövs inom många olika verksamheter.

Efter utbildningen kan du arbeta inom t.ex. LSS, äldreomsorg, skola, förskola eller HVB-hem.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://www.fellingsbro.fhsk.se/kurser/stoedassistentutbildning/

Fellingsbro folkhögskola

Fellingsbro folkhögskola anordnar kurser och utbildningar i Fellingsbro, Örebro och på distans. Skolan har Region Örebro län som huvudman och erbjuder Allmän kurs, Profilkurser och Yrkesutbildningar. Fellingsbro folkhögskola har en profil med inriktning på funktionsvariation och språk vilket löper som en röd tråd genom hela kursutbudet.

Läs mer om skolan

Postadress:
Fellingsbro folkhögskola
Box 4
732 02 Fellingsbro

Besöksadress: Bergsvägen 2

Telefon: 0581-891 00
E-post: info@fellingsbro.fhsk.se
Webbadress: https://www.fellingsbro.fhsk.se/