Allmän kurs - grundskoleinriktning med svenska som andraspråk

Hällefors folkhögskola


Ansök nu

För dig som behöver svensk grundskoleutbildning med inriktning svenska som andraspråk. Kan ge behörighet till studier på gymnasienivå.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: SFI-betyg eller motsvarande

Kostnader: Du betalar 1.450:-/termin för läromedel

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 22 aug 2018 - 29 maj 2019

Kontakt

Maria Carlsson

Telefon: 0591-64390
E-post:
maria.carlsson.haf@folkbildning.net

Våra allmänna kurser är främst avsedda för dig som saknar grundskoleutbildning.

Mål för kursen.
Genomföra studier motsvara svensk grundskola. Kursen är en brygga mellan SFI och framtida gymnasiala-alt. yrkesförberedande studier eller yrkesliv. 

Ge möjlighet till konstnärligt skapande och att prova nya saker.

Vi arbetar tematiskt för att binda ihop ämnesstudier i ett större sammanhang.
De ämnesområden som du läser är svenska som andraspråk, matematik, engelska, naturkunskap och samhällskunskap.

De metoder vi använder för studierna är diskussioner, rollspel, värderingsövningar, IT och konstnärlig gestaltning. I kursen ingår att du deltar i skolans gemensamma aktiviteter.

Kursen är förberedande inför fortsatta gymnasiala studier. Dessutom kan tid avsättas i kursen för studier inom specifikt yrkesområde. Detta för att koppla studierna till dina framtidsmål.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Ge grundskolebehörighet

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.folkis.nu