Allmän kurs - gymnasieinriktning

Hällefors folkhögskola


Ansök nu

Förutom studier i gymnasiegemensamma ämnen ger kursen möjlighet till fördjupning inom individuella intresseområden. Kan ge grundläggande behörighet.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Fyllt 18 år. Svenska grundskolestudier eller motsvarande.

Kostnader: För läromedel betalar du 1.250:- till 1.450:-/termin

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 22 aug 2018 - 29 maj 2019

Kontakt

Johan Stolpen

Telefon: 0591-64390
E-post:
johan.stolpen.haf@folkbildning.net

Våra allmänna kurser är främst avsedda för dig som saknar gymnasieutbildning.

Kursen kan ge behörighet till högre studier.

Mål för kursen.
Att ge motsvarande gymnasiekompetens och att utveckla ett eget intresseområde samt ge möjlighet till konstnärligt skapande och att prova nya saker.

Vi arbetar tematiskt för att förankra ämnesstudierna i ett större sammanhang. De ämnen som du läser är svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska, naturkunskap, samhällskunskap, historia och religion. De metoder vi använder för studier är diskussioner, rollspel, värderingsövningar, IT och konstnärlig gestaltning.

Viss del av studietiden avsätts till projektarbete som kan ske individuellt eller i grupp. Projekttiden syftar till att utveckla ett eller flera intresseområden och genom detta arbete stärka din förmåga till självständigt arbete. Du skriver själv din projektplanering tillsammans med din lärare.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Få grundläggande behörighet för fortsatta studier på högskola/universitet

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.folkis.nu