Form- & designlinje - distans

Hällefors folkhögskola


Ansökan stängd

Kursen vänder sig till dig som vill prova på och/eller dig som vill få övergripande kunskaper inom form- och designområdet. Vi kommer att jobba utifrån ett entreprenörinellt perspektiv

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
2 obligatoriska träffar
4 frivilliga träffar

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Vi ställer inga krav på arbetsprover. Vi vill att du har ett intresse och en vilja att genomföra kursen och att utveckla din förmåga i bild, form och design. Skriv i ett personligt brev, utifrån ditt intresse, motivation och din avsikt med studierna.

Kostnader: 1.300:-/termin för läromedel, kursmaterial, frakter, porton samt material och fika vid de fysiska träffarna. Du har även kostnader för boende och mat vid de fysiska träffarna.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 22 aug 2018 - 29 maj 2019

Kontakt

Maria Hernfridsson

Telefon:
E-post:
maria.hernfridsson.haf@folkbildning.net

Kursen är en orienteringskurs och dess huvudsyfte är att ge en inblick i olika områden kring form och design. Kursen är indelad i elva områden med en inlämningsuppgift var tredje vecka. Kursen syftar inte i första hand till att ge formell kompetens, men kan tjäna som förberedelse för vidare studier inom de olika områdena som tas upp.

 

Viktigt att veta

Att arbeta på distans kan gå till på olika sätt, men den gemensamma nämnaren är att kursarbetet sker på nätet, och är mötes- och dialogbaserat i. Det innebär att alla startar samtidigt. Vi vill också skapa en öppenhet i kursen, där alla kan ta del av varandras arbeten. En stor del av tiden ägnas åt arbetsuppgifterna under eget ansvar. Lärararna fungerar som en handledare i ditt arbete, och han/hon samt dina medstuderande fungerar som bollplank., alla arbetsuppgifter kommer att läggas ut kontinuerligt med inlämningsuppgiften och fasta inlämnings-datum kommer att finnas så att man har en deadline att passa med uppgiften. Avslutad kurs berättigar till ett kursintyg, där du ska ha gjort minst 9 av 11 uppgifter, specialarbetet måste ingå för att få intyget.

Vårt minimikrav är att du besöker och aktivt deltar i vårt ”nätklassrum” minst 2 ggr per vecka. Du kan nå lärarna genom e-post eller telefon.

Kursen äravgiftsfri, men för tillgång till läromedel och annat studiematerial
betalar du en materialavgift på 1.300 kr varje termin.
Kursen är studiemedelsberättigad hos CSN.

Vi håller två obligatoriska träffar/internat på Hällefors folkhögskola. Startpaket (litteratur, konstnärsmaterial, t ex skissblock, olika ritmaterial m.m.) får du vid första träffen.

Du bör ha god datorvana och tillgång till internet, eftersom all kommunikation kommer att ske via vårt virtuella rum på nätet med programmet First Class. First Class finns även
som app till telefon och läsplatta. Mer information ges vid den första kursträffen, där vi ger dig personliga uppgifter och kod till kursen.


Du har också ett ansvar gentemot dig själv i dina studier och att du är aktiv, vi ser gärna att du har kontakt med dina studiekamrater som bor nära dig.Vi kommer även göra studiebesök och andra aktiviteter med de är frivilliga att delta i.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Fått övergripande kunskaper inom området form och design. Utvecklat en förmåga att uttrycka sig inom form, formgivning och design. Kunna tänka kreativt och fått en förståelse för sambandet mellan produkt, målgrupp, design och formgivning.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.folkis.nu