Vi erbjuder dig en ettårig förberedande utbildning i grunderna till teateryrket, med fokus på gestaltandeoch berättande, enskilt och i grupp.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Bäst är om du har spelat teater tidigare, så att du vet vad det innebär, men det är inget krav. Intresse och lust att satsa är viktigast! Vi vill att du motiverar i ett personligt brev varför du vill gå på kursen.

Kostnader: Materialavgift - 2.850 kr inkl serviceavgift 500

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 22 aug 2018 - 29 maj 2019

Kontakt

Telefon: 0591-64390
E-post:
folkis@folkbildning.net

Övergripande inriktning

En grundläggande utbildning, som förbereder dig till vidare studier, utan krav på förkunskaper eller arbetsprover. Under utbildningen kommer vi att arbeta med allt från vad som skiljer ett skådespel från en skönlitterär text till den slutliga presentationen inför en publik och allt roligt, spännande och utmanande som krävs för att komma dit.

Ur kursen innehåll

* Improvisation * Medvetandegörande och träning av den egna kroppen, rösten och uttrycket

* Skrivande och dramatiserande av egna texter * Framförande av egna och andras texter, enskilt och i grupp

* Ljus, ljud, scenografi och mask som medspelare och komplement till berättandet

* Skådespelarens ansvar gentemot sig själv, sina medspelare, regissör och publik

* Slutproduktion våren 2019 Vem är du som söker?

* Teaterutbildningen vänder sig till dig som vill lära dig hantverket från grunden, men vi kommer också under utbildningens gång uppmuntra till egna idéer och ge stort utrymme för eget prövande och experimenterande.

* Du kommer att arbeta med professionella pedagoger som lärare.

* Du kommer under året att få möjlighet att träna inför antagningsprov till Teaterhögskolan eller andra högre utbildningar inom skådespeleri Det viktigaste är att du har viljan, modet och nyfikenheten att utforska dig själv och växa tillsammans med andra – samt naturligtvis att du har som mål att berätta för andra.

Var?

Utbildningen sker på heltid i Hällefors, vilket innebär 20 timmar/ vecka lärarledd undervisning och 20 timmar/vecka eget arbete. Det är viktigt att du är beredd på att hålla tider och ta stort eget ansvar, det ingår som en självklar del av utbildningen. Under utbildningstiden kommer vi även göra studiebesök för att se föreställningar och för att inspireras och lära av andra.

Antagningsvilkor

Vi ser helst att du har spelat teater tidigare, så att du vet vad det innebär, men det är inget absolut krav. Intresse och lust att satsa är viktigast. 

Vi vill att du motiverar i ett personligt brev varför du vill gå kursen. 

Observera! Schemalagd tid är ca 20 arbetstimmar och du har själv stor frihet att bestämma innehållet. Övrig skoltid är avsatt för eget arbete eller i grupp.

Läsåret som är 38 veckor är uppdelat på två terminer, höst och vår.

Du kan finansiera dina studier hos oss genom CSN.Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Du kommer att få en mycket bra grund att stå på för dina framtida planer. Under ditt år kommer du få möjlighet att arbeta med antagningsprov till Teaterhögskolan eller andra högre utbildningar som kräver intagningsprov. Vi kommer att arbeta mycket med vad just DU behöver i form av verktyg för att hitta fram till rollen, för att du efter avslutad kurs lättare ska kunna hitta dit själv. Improvisation, egna texter, karaktärsarbete mm kommer att garantera detta. Du kommer även att få kunskap om och insikt i hur sceneri, scenografi, ljus och ljud samverkar för att på bästa sätt berätta en historia. Vi kommer att jobba med enskilda berättelser såväl som ensemblespel.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.folkis.nu