Att skriva för teater och scen- distans

Hällefors folkhögskola


Ansökan stängd
Behöver du kunskaper i konsten att skriva manus? Har du en idé eller ett pjäsmaterial, men har svårt att komma igång med manusskrivandet?

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
4 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 år ett år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Skriv i ett personligt brev varför du vill gå kursen utifrån ditt intresse, motivation och din avsikt med studierna.

Kostnader: 1.300:-/termin för läromedel, kursmaterial, frakter, porton samt material och fika vid de fysiska träffarna. Du har även kostnader för boende och mat vid de fysiska träffarna.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 19 aug 2020 - 28 maj 2021

Kontakt:

Telefon: 0591-643 90
E-post:
info@folkis.nu

”Att skriva för teater och scen” är en kurs för dig som vill utveckla ditt skrivande för teatern, möta andra med samma intresse och får en fördjupad förståelse för dramatext. Ditt skrivande står i centrum och frågeställningar som: Hur skapar man en levande dialog? Vad gör en rollfigur intressant? Hur gör jag för att komma vidare med texten?

Ditt skrivande står i centrum, du får mycket tid att öva på att skriva scener, skapa karaktärer, få dina texter speglade av lärare och kurskamrater för att på så vis komma vidare. Du uppmuntras att pröva och skriva om och om igen. Kursen vill vara ett laboratorium för att utforska pjässkrivandet.

Under utbildningen får du läsa både nyskriven och klassisk dramatik och dela reflektioner med kurskamrater och lärare. Likaså diskuterar du dina egna och kamraternas texter med fokus på att se vad som kan utvecklas. Du kommer att lära dig att använda de andras respons för att utvecklas i ditt eget skrivande och du får en betydelsefull roll som läsare av andras texter. 

Mål

Att ge deltagarna grundläggande kunskaper i skrivande för scen och att
erhålla verktyg för att utveckla egna dramatiska texter och kunna läsa andras.

Kursinnehåll

- Dramaturgi

- Dialog och karaktär

- Egen läsning och reflektion

- Handledning och respons

- Den egna skrivprocessen

- Reading

 

 Utbildningsmoment

UPPLÄGG

Kursen omfattar dels en praktisk del som innehåller kreativa skrivövningar, läsa dramatik, reflekterande, respons och handledning, dels en teoretisk orientering med betoning på sceniskt skrivande.

 EGET SKRIVPROJEKT

Kursdeltagarna arbetar under andra terminen med ett eget skrivprojekt. Inspirerande övningar, läsning och ”input” ingår även här samt respons och individuell handledning. Här ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper och få erfarenhet av skrivprocessen.  

OMVÄRLDEN

Gemensamma studier och textreflektion är en viktig del av kursen. Vi läser både nya och äldre texter som vi diskuterar. Fokus ligger på att stärka tilltron till egen reflektion och att bli van vid att tala om dramatisk text. Vad är skillnaden på en pjästext och en prosatext? Hur ser pjäsbygget ut? Vad innebär det att skriva text som ska framföras på scen? Vi strävar efter att koppla teatertext till uppsättning så ofta det går. Vi tar del av radiopjäser, TV-pjäser och planerar in minst ett gemensamt teaterbesök under året och besök av någon författare eller någon gästföreläsare. Vi strävar även efter utbyte med andra kurser på skolan. 

Målgrupp

Dramatiker i början av sitt skrivande.

Teaterledare/ pedagoger som skriver för sina grupper.

Fritidsskrivare som vill testa att skriva dramatik.

 

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.folkis.nu