Allmän kurs - grundskoleinriktning med svenska som andraspråk

Ansök nu

Allmän kurs - grundskoleinriktning med svenska som andraspråk

Hällefors folkhögskola

Ansök nu
Allmän kurs med grundskoleinriktning är främst avsedd för dig som saknar komplett grundskoleutbildning.Och kan ge dig behörighet till fortsatta studier på gymnasienivå eller inom yrkesvux-utbildningar

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: - Fyllt 18 år, eller fyller 18 under läsåret, avklarade studier på lägst SFI C-nivå

Kostnader: Kurserna är avgiftsfria men för läromedel, kopiering, försäkring mm. betalar du 1.250 kr per termin.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 24 aug 2022 - 2 jun 2023

Plats för kursen: Ges både i Hällefors och på Örebrofilialen

Kontakt:

Telefon: 0591-64390
E-post:
info@folkis.nu


Kurserna kan läsas på 1-2,5 år, beroende på dina egna behov och förkunskaper. Undervisningen sker på dagtid, måndag till fredag, du väljer om du vill studera i Hällefors eller på filialen i Örebro.

Grundskoleinriktning mot vidare studier

Mål för kursen

- Att du får kompetens motsvarande svensk grundskola.

- Att du utvecklar förmågor som ger dig möjlighet att studera vidare på
  gymnasienivå eller inom yrkesvux-utbildning

- Att du finner nya vägar i livet via kunskap och erfarenhet.

- Att du får studieglädje och studiemotivation.

- Att du får möjlighet att utveckla ett aktivt medborgarskap.

- Att du utvecklar egna intresseområden.

- Att du får möjlighet till konstnärligt skapande och prova nya saker.

Innehåll

Vi arbetar tematiskt för att binda ihop ämnesstudier i ett större sammanhang, De ämnen du läser kan vara svenska som andraspråk , matematik, samhällskunskap, engelska, naturkunskap, historia och religion. De metoder vi använder för studierna är diskussioner, rollspel, värderingsövningar, IT och konstnärlig gestaltning. I kursen ingår att du deltar i skolans gemensamma aktiviteter.

Kursen är förberedande inför fortsatta studier på gymnasienivå eller yrkesvux-utbildningar. Tid i kursen kan avsättas för studier inom områden som deltagarna själva väljer. Detta för att koppla studierna till dina framtidsmål. Vid avslutade studier får du ett intyg som visar på din förmåga att klara vidare studier. 


Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Ge grundskolebehörighet

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.folkis.nu